Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Niecodzienny projekt w Bralinie

 Gra miejska w miejscowości wiejskiej? Jest to jednak możliwe. Gmina Bralin od kwietnia do listopada br. realizować będzie projekt pn. „Zagraj w bezpieczne w Gminie Bralin” w ramach programu Razem Bezpieczniej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Gmina jest jednym z trzech podmiotów z Województwa Wielopolskiego, który dostał dofinansowanie na realizowane zadanie. Głównym działaniem projektowym będzie budowa i przeprowadzenie wraz z młodymi uczestnikami projektu gry miejskiej na terenie gminy. 

Innowacyjność projektu przejawi się w pionierskiej realizacji „gry miejskiej” w miasteczku, które znajduje się na terenie gminy o charakterystyce wiejskiej. Przełamane zostanie tym samy ograniczenie związane z realizacją tego typu zadań tylko i wyłącznie w przestrzeni typowo miejskiej.

Uczestnicy przemierzając specjalnie opracowaną trasę rozwiązywać będą zadania związane z fabułą gry. Muszą przy tym wykazać się sprytem oraz umiejętnościami logicznego i analitycznego myślenia.Wniosek zawiera następujące obszary działania programu Razem Bezpieczniej: bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania oraz bezpieczeństwo w szkole. Całość zadania to kwota 68 220,00 zł w tym otrzymano 57 720,00 zł dofinansowania (pozostałe 10 500,00 zł to 15% wkład własny gminy). Projekt „Zagraj w bezpieczne” składać się będzie z dwóch głównych komponentów: realizacji warsztatów tematycznych z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci, młodzieży i osób starszych (narkomania i środki psychoaktywne, wykorzystywanie seksualne i prostytucja wśród dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo trzeciego wieku a problem przemocy i przestępczości) oraz przygotowaniu i realizacji „gry miejskiej” związanej z ową tematyką. Projekt zakłada również zwiększenie bezpieczeństwa miejscowości Bralin poprzez instalację monitoringu boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Bralin, obiektu nowo budowanego skateparku oraz monitoringu drogi do szkół na terenie gminy. Oprócz tego zaplanowano powstanie biblioteczki zawierającej materiały w postaci książek, broszur, filmów dotyczących zakresu tematycznego projektu, która będzie dostępna dla uczniów szkół z terenu naszej gminy. Jej materiały zostaną przekazane do Publicznej Biblioteki w Bralinie. „Bezpieczeństwo i porządek publiczny gminy jest bardzo ważną kwestią każdego samorządu. Wspólne zaangażowanie w realizowany projekt różnych podmiotów, a w szczególności zastosowana nowa metoda pracy z młodzieżą będzie mam nadzieję skutecznym i zarazem atrakcyjnym narzędziem przeciwdziałania niebezpiecznym zjawiskom. Cieszę się, że również zaangażujemy w zaplanowane działania profilaktyczne starszych mieszkańców gminy” – komentuje wójt gminy – Roman Wojtysiak.

Głównym punktem podsumowującym projekt będzie organizacja na terenie gminy gry miejskiej. Będzie to forma rozrywki, w której istotnym elementem jest przestrzeń z jej wieloma kontekstami. Łączyć w sobie będzie cechy podchodów, flash mobów, happeningów ulicznych oraz gier komputerowych czy RPG. „Cała gra będzie autorską koncepcją uczestników projektu – dzieci i młodzieży. Gra miejska to nie tylko samo wydarzenie, ale też długie przygotowania uczestników pracujących pod opieką animatorów. Jest to jednocześnie bardzo otwarta formuła: można wcielać się w role, przenosić w czasie, nawiązywać do fabularnych gier, angażować znajomych, mieszkańców” – mówi Dawid Kosakiewicz – koordynator projektu. Wszystkie najważniejsze elementy gry (cel gry, jej zasady, czas, liczbę graczy, fabułę, rozpoczęcie, poszczególne punkty i zdania, finał) szczegółowo zostaną opracowane i opisane w scenariuszu. Jej celem będzie pokazanie i uświadomienie uczestnikom poprzez motywy filmów wykorzystywanych w zadaniu tematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania.

Na zjawisko przemocy i przestępczości narażeni są również starsi obywatele, często w sposób bardziej dotkliwy odczuwający efekty czynów skierowanych przeciwko nim. Są to osoby o szczególnych predyspozycjach: ufne, życzliwe, otwarte, często nie posiadające dostatecznej wiedzy pozwalającej na właściwą ochronę przed zagrożeniami. Dlatego w warsztaty zaangażowani zostaną również starsi mieszkańcy gminy. Zostanie zorganizowany dla nich specjalny blok zajęć. W projekt będzie zaangażowanych szereg partnerów: zaczynając od Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, poprzez placówki oświatowe, a kończąc na organizacjach pozarządowych z terenu gminy. Już w najbliższych tygodniach ukażą się szczegóły dotyczące pracy warsztatowej oraz organizowanych przedsięwzięć.

Reklama:

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
"Miasteczko" - Małgorzata Pośpiech
Powieść „Miasteczko” Małgorzaty Pośpiech

Autorką książki " Miasteczko" jest pochodząca z Kępna mieszkanka Nowego Jorku. Inspiracją do powieści były wydarzenia z powojennego Kępna. Książka...

Zamknij