Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Nerwowe obrady w Bralinie

VII sesja Rady Gminy Bralin w dniu 25 marca od początku przebiegała w nerwowej atmosferze.

„Nie i koniec”

Już na samym początku odrzucono wniosek radnego Pawła Narękiewicza o wniesienie do porządku obrad punktu o podjęciu uchwały w sprawie wynagrodzenia dla wójta Gminy Bralin. Niestety jak tłumaczyła przewodnicząca Rady Kazimiera Kupczak wniosek formalny powinien być wniesiony na piśmie przed sesją i zaopiniowany przez radcę prawnego. Radny Grzegorz Lemanik prosił o przerwę, aby w jej trakcie radca prawny Ewa Brzozowska mogła zapoznać się z wnioskiem. Trzeba było wnieść do rady taki wniosek przed sesją i jakoś to załatwić, a nie teraz tak na kolanie będziemy to robić – odpowiedziała K. Kupczak. Do rozmowy włączył się także sekretarz gminy Zbigniew Łatka, który tłumaczył, że pewne zasady zawarte są w Statucie Gminy i należy się ich trzymać. Kilka próśb radnego Lemanika o przerwę na zapoznanie się z wnioskiem Przewodnicząca Rady skwitowała krótkim „nie i koniec!” co zakończyło drażliwą dyskusję i radni przeszli do kolejnego punktu w obradach.

Sesja Rady Gminy Bralin

Sołtysi przeciwko wyodrębnianiu funduszu

Na sesji w Bralinie radni jednogłośnie przyjęli zmiany w uchwale budżetowej na 2015 rok. Ważnym punktem podczas posiedzenia było również podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W kwestii tej wypowiedzieli się obecni na sesji sołtysi z gminy Bralin. Jak się okazało są oni przeciwni wyodrębnianiu funduszu sołeckiego. Jako lepsze rozwiązanie przyjęli przekazanie pieniędzy ze wspólnej puli według bieżących potrzeb danego sołectwa, zaznaczając, że obecnie priorytetem jest wybudowanie sali w Nosalach. Jak powiedział sołtys tej wsi Stanisław Niechciał Chcemy żeby funkcjonowało to na tej zasadzie jak do tej pory. Chodzi przede wszystkim o to, że są to skumulowane środki i razem można zrobić troszkę więcej.

Sesja Rady Gminy Bralin

Stanisław Niechciał tłumaczył również, że za wyodrębnione dla niego pieniądze, ok. 11 000 zł, nie będzie wstanie pobudować żadnego budynku. Te pieniądze jak stwierdził były by dobre tylko na bieżące opłaty i potrzeby miejscowości. Przeciwko zdaniu sołtysów opowiedzieli się radni klubu Razem dla Gminy Bralin, w których imieniu wypowiedział się Paweł Narękiewicz. Stwierdził, że inne gminy chwalą sobie fundusz sołecki. W rozmowę włączył się także Wójt Gminy Bralin Roman Wojtysiak, który powiedział: Zawsze było tak, że to sołtysi wyrażają swoją opinię za lub przeciw wyodrębnianiu funduszu sołeckiego i rada zawsze do tej pory słuchała woli sołtysów. O uszanowanie woli włodarzy wsi apelowała również radna Zofia Garczarek. W rezultacie sprawa rozwiązała się po myśli sołtysów. 7 radnych zagłosowało za nie wyodrębnianiem środków, 3 było przeciwko a 5 radnych wstrzymało się od głosu.

sesja Rady Gminy Bralin

Opozycja chce odwołania Przewodniczącej Rady

Burzliwą atmosferę wśród radnych dopełniło pismo członka klubu Razem dla Gminy Bralin o odwołanie ze stanowiska przewodniczącej Kazimiery Kupczak.

sesja Rady Gminy Bralin

Na prośbę przewodniczącej o uzasadnienie treści pisma radny Marek Markiewicz odpowiedział: Powodem odwołania Pani przewodniczącej jest to, że ja nie miałem prawa głosowania i możliwości wybierania przewodniczącego. Dlatego wojewoda po zapoznaniu się z opinią radcy prawnego w rozmowie telefonicznej uznał moje ślubowanie za skuteczne, dlatego chciałbym doprowadzić do tego, że chciałbym jeszcze raz głosować i wybrać nowego Przewodniczącego Rady. Po wysłuchaniu radnego Kazimiera Kupczak poprosiła o pisemną opinię wojewody w tej sprawie, jednak radny Markiewicz przyznał, że nie ma takiego pisma, że ma tylko, jak sam stwierdził, „opinię ustną”. Okazało się jednak, że wojewoda przysłał do urzędu pismo, w którym nie stwierdza nieprawidłowości w pracy Przewodniczącej Rady Gminy.

sesja Rady Gminy Bralin

W dyskusję włączył się radny Grzegorz Lemanik, który zarzucił Kazimierze Kupczak, że odrzuciła także wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, na której radni opozycyjni chcieli domagać się odwołania przewodniczącej. Jednak okazało się, że z powodu nie dopełnienia formalności tzn. braku stosownego wniosku o odwołanie przewodniczącej ze stanowiska, który powinien być dołączony do wniosku o zwołanie sesji, Kazimiera Kupczak miała prawo odmówić radnym. W tej sprawie wypowiedział się również wójt Roman Wojtysiak, który zaznaczył, że Przewodnicząca Rady nie popełniła, żadnego czynu, który mógłby stanowić podstawę odwołania jej ze stanowiska. Apeluję o zachowanie pewnej powagi, bo jeżeli wejdziemy w taką procedurę „bo mamy ochotę”, to po zmianie jednej przewodniczącej rady będziemy zmieniać drugiego przewodniczącego rady… Szanowni Państwo moim zdaniem potrzeba jeszcze trochę czasu, aby ocenić pracę Pani przewodniczącej jeżeli ma być to świadoma decyzja wszystkich a nie polityczna to proponuję, aby ona była zawsze uzasadniona merytorycznie – stwierdził wójt.

Atmosfera w Bralinie wciąż jest gorąca. Wydaje się, że jeszcze przez długi czas będziemy świadkami nieporozumień wśród członków rady.

sesja Rady Gminy Bralin

sesja Rady Gminy Bralin

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Sesja Rady Gminy Baranów
Baranów: Wybudują nową szkołę?

Na ostatniej sesji w Baranowie w dniu 20 marca na ręce przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Stodolskiego wpłynęło pismo wicedyrektor Szkoły Podstawowej...

Zamknij