Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Nabór członków do Kępińskiej Rady Sportu

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus ogłasza nabór członków do Kępińskiej Rady Sportu.

Swoich kandydatów mogą zgłaszać zainteresowane organizacje i instytucje z terenu gminy Kępno realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej.

Zgłoszenia można składać w terminie do 13 lipca 2015 r., do godziny 16:00, w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1 w formie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z wymaganymi załącznikami.

Do karty zgłoszeniowej, podmiot zgłaszający kandydata do składu Rady dołącza kopię (odpis) dokumentu potwierdzającego status prawny zgłaszającego podmiotu.
O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie. Zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Organizacje i instytucje z terenu Gminy Kępno realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej, mogą zgłosić po jednym kandydacie do Rady. Członkowie Rady powołani na okres kadencji Burmistrza Miasta Gminy Kępno i wykonują swoje funkcje społecznie.

Zarządzenie wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie www.um.kepno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

Reklama:

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
letnia akademia-plakat-www
Letnia Akademia KOK

Kępiński Ośrodek Kultury zaprasza na Letnią Akademię. Wśród wielu atrakcji znajdą się m. in. warsztaty fotograficzne i wokalne. Będzie też coś...

Zamknij