Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Mroczeń: Naciski na Andrzeja Ciurysa

6 listopada w Mroczeniu odbyło się zebranie sołeckie. Punkt pierwszy stanowiły typowe sprawy wiejskie, za to punkt drugi budził już sporo emocji i kontrowersji. Poruszono bowiem temat odwołania Andrzeja Stodolskiego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Baranów.Zebranie sołeckie - Mroczeń

Jak wynikało z wypowiedzi sołtysa i jednocześnie radnego Andrzeja Stodolskiego, czuje on żal, że radny – mieszkaniec Mroczenia Andrzej Ciurys głosował za jego odwołaniem z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Baranów. Pretensje okazywali również zebrani mieszkańcy wsi.

Andrzej Ciurys się bronił

Radny Ciurys podkreślał, że darzy ogromnym szacunkiem Andrzeja Stodolskiego jako sołtysa i społecznika. Jednak podobnie jak i siedmiu innych radnych uważa on, że Stodolski niewłaściwie pełnił funkcję przewodniczącego rady – był stronniczy, wykazywał bierność, gdy wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek obrażała radnych opozycyjnych.

Ciurys podał kilka przykładów na udowodnienie swojej tezy. Jeden z nich dotyczył bierności przewodniczącego, gdy wójt nie wydała zgody aby pracownicy udostępnili dokumenty radzie związane z kosztami budowy chodnika w Słupi pod Kępnem. Według informacji jednej z radnych chodnik miał kosztować aż 180 zł/m. Dopiero później okazało się, że koszt metra kwadratowego był niższy ale radni dowiedzieli się tego innego dnia.

Wątpliwości do prokuratury

Grad krytyki spadł na radnego Ciurysa za to, że radni domagali się poznania kosztów inwestycji przed głosowaniem zamiast okazania bezgranicznego zaufania włodarzowi gminy. Niektórzy mieszkańcy mówili, że zamiast pytać i oczekiwać wyjaśnień radni powinni siedzieć cicho lub zawiadomić prokuraturę o jakichkolwiek wątpliwościach. Ewentualnie zamiast oczekiwać odpowiedzi na pytania od wójta powinni sami pomierzyć chodnik, jak to później zrobił radny Stodolski.

Mieszkańcy w tym wypadku oczywiście wykazali się całkowitym brakiem zakresu obowiązków radnego gminy. Radni jak najbardziej mogą pytać i domagać się od wójta przedstawienia dokumentacji. To rada jest organem kontrolnym względem wójta.

„Nie, bo nie”

Wśród mieszkańców Mroczenia padały oskarżenia względem radnego Ciurysa, że ten, jak i pozostali radni opozycyjni działają na zasadzie „nie, bo nie” choć radny obalał tę tezę merytorycznymi dowodami.

Zebrani zarzucali Andrzejowi Ciurysowi, że wyrządził olbrzymią krzywdę swojej miejscowości głosując za odwołaniem sołtysa z zaszczytnej funkcji. Niektórzy zaświadczali o ogromie zasług obecnego sołtysa, choć oczywiście nie dotyczyły one sposobu prowadzenia obrad w radzie gminy.

Część mieszkańców głośno domagała się rezygnacji Ciurysa z mandatu radnego.

Andrzej Ciurys z kolei tłumaczył, że zasada „nie bo nie” dotyczy drugiej strony czyli wójta.

„Dzieli nas włodarz”

Jak sam Ciurys przyznał, że mieszkańców dzieli mocno osoba włodarza gminy. Mówił, że jest to główny problem różnic z radnym Stodolskim, który wyraźnie popiera Lewandowską-Siwek i jak podkreślali radni opozycyjni jest wobec niej w pełni dyspozycyjny.

Kompleks oświatowo-sportowy

Z tematu głównego – czyli przyczyn odwołania Stodolskiego z prezydium rady dyskusja zeszła na sprawy gminy, w tym inwestycji.

Andrzej Ciurys skrytykował pomysł budowy bliżej nieokreślonej inwestycji oświatowo-sportowej w Baranowie o określonym wstępnie koszcie na 15 mln zł, choć jak podkreślał nie wieży w ostateczność tej sumy. Przypomniał też o wcześniejszych słowach wójt Lewandowskiej-Siwek w sprawie likwidacji Gimnazjum w Mroczeniu. Jak się okazało zebrani mają różne zdanie na ten temat. Jedni podkreślali, że był to żart (choć nagrania z posiedzenia rady mówią co innego) i wójt nie chce likwidacji mroczeńskiej szkoły. Jednak pewna nauczycielka wyraźnie poparła ten pomysł choć niedosłownie. Podkreśliła, że Gmina Baranów zyska na gimnazjum zlokalizowanym w Baranowie, gdyż obecnie cześć subwencji oświatowej za uczniów z Baranowa trafia do Kępna (gdzie chodzą do gimnazjum). Wskazuje to, że mieszkańcy Mroczenia też są podzieleni na temat losów gminnej oświaty.

O referendum

Ciurysowi dostało się również za planowane referendum, choć nie należy on do jego inicjatorów. Najdobitniej krytykował ten pomysł Andrzej Stodolski.

Wśród zarzutów w uzasadnieniu do pomysłu referendum znajduje się informacja dotycząca zamiaru dofinansowania budowy ulicy Wieluńskiej w Kępnie. Ten punkt Stodolski najdobitniej krytykował, twierdząc, że były tylko rozmowy a sprawa wyszła przez niefortunną wypowiedź byłego starosty. Faktem jednak jest, że radny Stodolski się mylił w tej kwestii, gdyż wójt Lewandowska-Siwek bez wiedzy radnych podpisała porozumienie inwestycyjne dotyczące dofinansowania inwestycji w kwocie 240 tys. zł. Co więcej wójt (jeszcze w poprzedniej kadencji) kłamała radnym w tej sprawie i wyraźnie wprowadzała ich w błąd.

Porozumienie podpisane przez wójt Lewandowską-Siwek a zatajone przed radnymi:

zebranie-mroczen-1 zebranie-mroczen-2

Większość przeciw Ciurysowi

Większość zebranych ewidentnie sprzeciwiała się Andrzejowi Ciurysowi okazując poparcie dla działań Andrzeja Stodolskiego i Bogumiły Lewandowskiej-Siwek. Wśród zebranych kilkudziesięciu osób wypowiadało się kilkanaście, wszyscy okazywali dezaprobatę dla opozycyjnego radnego.

Jak podkreślał Andrzej Ciurys zebrani to głównie wyborcy Andrzeja Stodolskiego i Magdaleny Florczak (również popierającej wójta i sołtysa). Warto też wspomnieć, że w Mroczeniu w ostatnich wyborach obecna wójt miała ogromną przewagę nad konkurentami.

 Więcej na filmie z fragmentami dyskusji:

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
zawody-pilka-nozna-halowa (4)
Sukces młodych piłkarzy z Siemianic

16 listopada 2015r. w Krotoszynie odbył się Finał Rejonu Halowej Piłki Nożnej w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W turnieju...

Zamknij