Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Mikorzyn: Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

W poniedziałek 23 marca br. Zespół Szkół w Mikorzynie był jedną z sześciu szkół w Wielkopolsce, w których odbywał się etap rejonowy XIX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce.

Od 1996 r. organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury.

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce w Mikorzynie

Celem Konkursu jest przybliżenie uczniom szkół podstawowych (kl. IV – VI) i gimnazjów dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, popularyzowanie kultury regionalnej, rozwijanie zainteresowań regionem , jego historią, tradycją a poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości, postaw patriotycznych oraz integracji i więzi z regionem. Treści programowe konkursu są dostosowane do percepcji uczniów na danym poziomie nauczania i łączą zagadnienia z języka polskiego, historii, geografii, biologii i sztuki.

Szkoła uczestniczy w konkursie od 2001r i co roku odnosi sukcesy na szczeblu wojewódzkim. W 2003 r. zorganizowany był etap powiatowy, a w tym roku szkołą w Mikorzynie była gospodarzem etapu rejonowego, który zgromadził 70 uczestników z 22 szkół. Powiat ostrzeszowski reprezentowało 15 uczniów z 5 szkół podstawowych i jednego gimnazjum, natomiast z powiatu kępińskiego do Konkursu przystąpiło 55 uczniów z 9 szkół podstawowych i z 7 gimnazjów. Nad przebiegiem Konkursu czuwała komisja w składzie: przewodnicząca Sabina Steinert z ZS w Mikorzynie oraz członkowie Maria Balcerzak z Gimnazjum w Krążkowach, Dorota Szymczak ze Szkoły Podstawowej Nr1 w Kępnie, Aneta Ogonowska- Jurczenia z ZS w Trzcinicy oraz Anna Zawalska z ZS w Mikorzynie.

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce w Mikorzynie

Jak co roku uczniowie wykazali się ogromną wiedzą o Wielkopolsce i uzyskali wysokie wyniki. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie , którzy uzyskali minimum 90 % wymaganej liczby punktów. Wśród 26 laureatów rejonowych znalazło się 5 gimnazjalistów, 9 uczniów klas VI-tych , 8 z klas V-tych oraz 4 z klas IV-tych . Pełna lista laureatów znajduje się na stronie internetowej Organizatora. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesu na szczeblu wojewódzkim.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Mikorzynie serdecznie dziękuje Urzędowi Miasta i Gminy w Kępnie, Starostwu Powiatowemu oraz Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” za wsparcie w organizacji etapu rejonowego Konkursu. Dzięki tym instytucjom wszyscy uczestnicy oraz ich nauczyciele otrzymali dyplomy oraz okolicznościowe upominki promujące Kępno i powiat kępiński.

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce w Mikorzynie

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik
Sieć szerokopasmowa w gminie Trzcinica

W dniu 19 marca 2015 roku w Urzędzie Gminy Trzcinica odbyło się spotkanie z Dyrektorem Biura projektów Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót...

Zamknij