Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Baranów: Loteria fantowa, prokuratura i lokalne bajki

W ostatnich dniach w lokalnych mediach pojawiły się informacje jakoby Komisja Rewizyjna Rady Gminy Baranów zawiadomiła prokuraturę o niezaksięgowaniu pieniędzy z loterii fantowej (organizowanej podczas Dni Gminy Baranów) w budżecie.

Kreatywność konkurencji i komentatorów
Z artykułów i komentarzy z nimi związanych wynikało, że bezduszni radni szukają kruczków prawnych, aby przeszkodzić przekazaniu pieniędzy na rzecz osoby niepełnosprawnej i jednocześnie wyeliminować obecną wójt z osób kandydujących w nadchodzących wyborach. Oczywiście konkurencyjne redakcje pofantazjowały w swej twórczości publikując niesprawdzone i jednocześnie nieprawdziwe informacje.

Jaka jest prawda?
Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Baranowie nie złożyła nigdy żadnego zawiadomienia do prokuratury. Procedura nawet takiej sytuacji nie przewiduje – komisja, w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez pracownika urzędu powinna zawiadomić wójta, a w przypadku podejrzenia wobec wójta zawiadomienie kieruje do przewodniczącego rady.

Komisja rewizyjna nie badała nawet sprawy tegorocznej loterii fantowej, na której skupiały się przekazy medialne konkurencyjnych redakcji.

Komisja rewizyjna miała zamiar, w ramach procedury absolutoryjnej sprawdzić dokumentację dotyczącą loterii organizowanej przez Urząd Gminy w Baranowie w 2013 roku. W tym celu wystosowała pisemny wniosek do wójta. Bogumiła Lewandowska-Siwek nie udostępniła jednak dokumentacji. Nie udzieliła również żadnych wyjaśnień pomimo oczekiwań ze strony komisji rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Również podczas sesji absolutoryjnej odmówiła takowych wyjaśnień pomimo pytań przewodniczącej rady.

Pewne jest, że pieniądze z loterii nie wpłynęły do budżetu gminy i jednocześnie nie były z niego wydatkowane. Cała organizacja loterii odbyła się bez możliwości kontroli przez radę gminy sprawującą ustawowo funkcję kontrolną wobec wójta.

Komisja rewizyjna ani rada nigdy nie negowały idei loterii fantowej na szczytne cele.

Jawność i przejrzystość
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że loterie na szczytne cele są czymś jak najbardziej dobrym. Nikt też nie ma wątpliwości, że w przypadku loterii pod szyldem samorządu wszystko powinno być jasne, jawne i zgodne z prawem. Powinny być znane kwoty uzyskane ze sprzedaży losów i kwoty wydatkowane na poszczególne cele. Zarówno sponsorzy nagród jak i osoby kupujące losy powinni być spokojni o to, że wszystkie pieniądze trafią pod właściwy adres. W tym przypadku niestety tak nie było…

Dlaczego prokuratura zajmuje się tą sprawą?
Nie było zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa ani ze strony komisji ani całej rady – nieprawidłowości pozostały tylko w sferze oceny absolutoryjnej. Były natomiast informacje medialne wskazujące na znaczne nieprawidłowości w tej kwestii. Między innymi my na łamach „Ziemi Kępińskiej” opublikowaliśmy taki artykuł w nakładzie 10.000 egzemplarzy papierowych (los pieniędzy z loterii fantowej był jednym z wątków artykułu). Jeden egzemplarz wersji elektronicznej wraz z komentarzem przesłaliśmy zgodnie z wymogiem do rzecznika prasowego prokuratury. Jest to tzw. „zawiadomienie prasowe”. Prokuratura analizuje różne publikacje prasowe i decyduje, czy odnośnie zawartych informacji wszcząć postępowanie z urzędu czy nie.
Nie oznacza to, że poza zawiadomieniami prasowymi nie było indywidualnych wniosków o ściganie. Takie informacje jednak nie są jawne.
Samo rozpoznanie sprawy przez prokuraturę nie oznacza jeszcze postępowania przygotowawczego do złożenia zarzutów czy tym bardziej wyroku wobec konkretnych osób. Zarówno prokuratura jak i sąd muszą w każdym przypadku doszukać się czynów karalnych i ponad wszelką wątpliwość udowodnić ewentualną winę.

Oświadczenie w sprawie loterii - Baranów

Oświadczenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baranów

Oświadczenie Tomasza Michalaka:

Z uwagi na wcześniejsze informacje w innych mediach oświadczam, iż żadna redakcja nie skontaktowała się ze mną (ani z tego co wiem z żadnym z pozostałych członków komisji rewizyjnej) w sprawie postępowania prokuratorskiego dotyczącego loterii fantowej (przed publikacją materiałów). W historii połączeń na swojej komórce nie miałem w wyznaczonym czasie ani jednego połączenia nieodebranego z danych redakcji ani z nieznanych mi numerów.

Nie potępiam i nigdy nie potępiałem idei loterii fantowej na szczytne cele. Sam przez wiele lat byłem sponsorem fantów na loteriach podczas Dni Baranowa – przynajmniej do czasu, kiedy pojawiły się wątpliwości dotyczące przeznaczenia zysku z loterii.

Nieksięgowanie pieniędzy pochodzących ze sprzedaży losów, odmowa wyjaśnień na temat kwoty sprzedaży i źródeł przeznaczenia pieniędzy z loterii nie budzi zaufania. Każde pieniądze w sferze publicznej powinny podlegać kontroli.

Gmina Baranów

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Spotkanie w sprawie ogrzewalni dla bezdomnych w Kepnie
Czy w Kępnie powstanie ogrzewalnia?

Działacze Kępińskiego Koła Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Kępnie zaangażowali się w działania na...

Zamknij