Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Łęka Opatowska: Marcowa sesja

25 marca w Łęce Opatowskiej odbyła się już VII sesja w tej kadencji. Poruszono na niej kilka kwestii.

60 ton jabłek

Wójt Adam Kopis złożył podziękowania osobom zaangażowanym w akcję rozdawania jabłek na terenie gminy Łęka Opatowska. Łącznie rozdano 60 ton jabłek. Tymczasem jak podkreślał wójt, inne gminy dopiero przymierzają się do tego tematu.

Mniejsza subwencja

Dokonano bieżących zmian w budżecie. Ich główną przyczyną było przyznanie mniejszej subwencji oświatowej niż zakładał to plan finansowy. Jednak jak się okazało, pierwszy raz od kilku lat gmina dysponuje wolnymi środkami pochodzącymi z zeszłorocznego budżetu, dlatego finanse gminy nie powinny drastycznie ucierpieć.

Podsumowanie GOPS-u

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła radnym sprawozdanie za rok 2014.

Aniela Lipińska Kierownik GOPS Łęka Opatowska

Pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych objęto w Gminie Łęka Opatowska 247 osób (132 rodzin).  W roku 2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  na realizację zadań wydatkował kwotę 2.573.232,19 zł

W roku sprawozdawczym dominującymi przyczynami korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w gminie Łęka Opatowska były:

  • ubóstwo – 46 rodzin,
  • bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – 40 rodzin,
  • ochrona macierzyństwa – 38 rodzin,
  • niepełnosprawność – 38 rodzin,
  • bezrobocie – 29 rodzin,
  • długotrwała choroba -14 rodzin,
  • alkoholizm 10 rodzin,
  • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 osoba

W większości przypadków podstawą do udzielania pomocy było równocześnie kilka przesłanek.

Kapslowe za 2014 rok

W ramach środków finansowych gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tzw. kapslowe) prowadzi się dwa programy. Na  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę 71.661,00 zł a na  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii kwotę: 10.270,00 zł.

Partnerstwo z powiatem

Adam Kopis otrzymał ze starostwa propozycję dołączenia przez gminę do wspólnej inwestycji z powiatem.

Film z dyskusją na ten temat:

Położenie nowego dywanika asfaltowego na części odcinka drogi między Lipiem a Kuźnicą Słupską jest uwarunkowane współdziałaniem samorządów (szacunkowy koszt inwestycji to 100 tys. zł). Podobnie warunkiem budowy chodnika przy ulicy Brukowej w Łęce Opatowskiej jest wspólne finansowanie gminy i powiatu (koszt. ok. 140 tys. zł). Władze starostwa oczekują od Gminy Łęka Opatowska partycypacji w kosztach obu inwestycji na łączną kwotę ok. 80 tys. zł.

Radni po krótkiej dyskusji w głosowaniu opowiedzieli się za podjęciem współpracy z powiatem kępińskim w zakresie tych inwestycji. Oba zadania miałyby wejść do budżetu jeszcze w tym roku a ich pokrycie zostałoby dokonane z pozostałych za 2014 rok wolnych środków.

Sesja - Łęka Opatowska Sesja - Łęka Opatowska Przewodniczący rady

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
koncert wielkanocny orkiestry deten OSP Wieruszów
Koncert Wielkanocny w Kępnie

W poniedziałek wielkanocny 6 kwietnia o godz. 20:00 w kościele pw. Św. Marcina w Kępnie odbędzie się koncert Orkiestry Dętej...

Zamknij