Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Łęka Opatowska niczym „przyczajony tygrys”

21 stycznia w Łęce Opatowskiej radni jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące budżetu na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

Budżet

Projekt został przedłożony jeszcze przez poprzedniego wójta Witolda Jankowskiego. Przed jego zatwierdzeniem wójt Adam Kopis zgłosił poprawki zwiększające dochody i wydatki o 172.872 zł.

Adam Kopis, Alina Brząkała - Łęka Opatowska

Wójt Adam Kopis i skarbnik Alina Brząkała

Dochody na 2015 rok planowane są w kwocie 18.092.579 zł, z tego dochody bieżące 17.874.587 zł i majątkowe – 217.992 zł. Wydatki gminy w 2015 roku przewidziano na 16.831.579 zł; w tym wydatki bieżące 15.838.195 zł, majątkowe 993.384 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 1.261.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Adam Kopis nie naniósł zmian w projekcie poprzednika odnośnie planowanych inwestycji drogowych, które będą realizowane z dofinansowaniem jako drogi dojazdowe do pól. Są to drogi : w Szalonce (w kierunku oczyszczalni ścieków), w Łęce Opatowskiej: część ul. Parkowej, ul. Spacerowa oraz ul. Parcelowa.

Autopoprawki

Wśród autopoprawek Adama Kopisa wniesionych do projektu budżetu najistotniejsza dotyczyła modernizacji budynku mieszkalnego na przychodnię lekarską w Opatowie. Na ten cel przeznaczono na 2015 rok kwotę 182 tys. zł a w przyszłym roku ma być jeszcze wydatkowane ok. 200 tys. zł. Inwestycja jest konieczna z racji decyzji SANEPID-u, który zezwolił na funkcjonowanie dotychczasowego obiektu tylko do czerwca br.. Plany modernizacji budynku pozwolą na przedłużenie tego okresu i docelowo na spełnienie odpowiednich norm dopuszczających na stałe obiekt do użytkowania.
Wprowadzono do projektu również zadania i dotacje dotycząc trzech placów zabaw. Place w Łęce Opatowskiej i Opatowie powstaną w bieżącym roku, a w Rakowie został wykonany i zapłacony w 2014 lecz w tym powinna dopiero wpłynąć dotacja. W sumie gmina otrzyma na place zabaw prawie 75 tys. zł. Dodatkowo wpłynie dotacja na kolejne planowane zadanie związane z rekreacją na wolnym powietrzu – zewnętrzną siłownią w Łęce Opatowskiej.
Z nowych zadań (również dotowanych) wprowadzono naukę pływania dla dzieci (również z dotacją zewnętrzną). Na razie na ten cel przeznaczono 20 tys. zł, ale do końca roku zajdzie potrzeba na zwiększenie tej kwoty do 25 tys. zł.
Nowe zadania, a wśród nich głownie modernizacja budynku z przychodnią lekarską pociągnęły za sobą konieczność zwiększenia dochodów i cięć wydatków. Z najistotniejszych nowych planowanych wpływów do budżetu wprowadzono plan odzyskania podatku VAT w kwocie 90 tys. zł (po uzyskaniu korzystnej indywidualnej interpretacji podatkowej z Ministerstwa Finansów). Nie obyło się też bez cięć np. 59 tys. zł. planuje się zaoszczędzić na urzędzie (remonty i promocja), 18 tys. zł zostanie z rezygnacji z zakupu dwóch tablic interaktywnych dla szkół.
Radni najpierw jednogłośnie opowiedzieli się za autopoprawkami a później za całym budżetem.

Sesja budżetowa - Łęka Opatowska

WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera tylko jedno zadanie na kwotę 294.280 zł. Jest to zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łęka Opatowska. WPF zawsze zawiera tylko inwestycje planowane do realizacji etapowo, na które wydatki są ponoszone przez min. dwa lata.
WPF sporządzono na lata 2015-2022, gdyż właśnie do 2022 roku zaplanowano spłatę zaciągniętych zobowiązań.

„Przyczajony tygrys”

Rok 2015 będzie dalej rokiem oszczędnościowym co przyczynia się do systematycznego obniżania wskaźnika zadłużenia gminy – takim cytatem z projektu budżetu trafnie skwitował planowany poziom inwestycji radny Leszek ZalewskiZdaję sobie sprawę, że przy takiej kwocie trudno jest coś zrobić. Doceniam, że są poczynione pewne kroki, chociażby w sensie dokumentacji. Są to kroki zmierzające do inwestycji w latach przyszłych, zwłaszcza jeśli chodzi o kanalizację naszej gminy – dodał radny (na projekt kanalizacji przeznaczono 135 tys. zł). Wszyscy liczymy na środki unijne i myślę, że ten rok będzie takim rokiem przyczajenia się, a później skoczymy jak tygrys do przodu – wyraził nadzieję Zalewski.
Wójt również nie krył, że jest to budżet przejściowy. Gmina zamierza przygotować się finansowo do nowego rozdania środków unijnych i wtedy ruszyć z inwestycjami. Adam Kopis mówił również, że trzeba zasiąść do prac związanych z planowaniem kanalizacji, dróg i oświetlenia.

Jaśniej przez 45 minut

Adam Kopis poinformował również o zmianie w godzinach wygaszania oświetlenia ulicznego. Nowy zakres godzin, w których lampy będą wyłączone to 1:00-5:00.

Film krótki (9 min.):

Film długi (29 min.):

 

Sesja Rady Gminy Łęka Opatowska:

Sesja budżetowa - Łęka OpatowskaSesja budżetowa - Łęka Opatowska

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Sesja Rady Miasta i Gminy Kępno
Uchwalono budżet Miasta i Gminy Kępno

30 stycznia br. podczas V zwyczajne sesji uchwalono budżet Miasta i Gminy Kępno na 2015 r. Radni poparli jednogłośnie projekt...

Zamknij