Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Kredyty klęskowe dla rolników

Już od początku okresu wegetacyjnego w sezonie 2018 rolnicy, ogrodnicy i sadownicy zarówno w Wielkopolsce, jak i w prawie całej Polsce zmagają się z niedostatkiem opadów, podobnie jak miało to miejsce w 2015 roku.

ARiMR - logo

W wielu gminach do pracy ruszyły komisje do szacowania strat w gospodarstwach już w miesiącu czerwcu, obecnie we wszystkich siedmiu gminach powiatu kępińskiego trwają zaawansowane prace nad sporządzaniem stosownej dokumentacji związanej z klęską. Obecnie ilość złożonych wniosków o szacowanie strat na poszczególnych gminach naszego powiatu wynosi od ok. 50 do ok.150 sztuk. (dane na dzień 4.07.2018r.)

Według badań prowadzonych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach szacuje się, iż w województwie wielkopolskim wszystkie uprawy zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych oraz truskawek są objęte suszą. W skali całego kraju największy deficyt wody występuje właśnie m.in. na terenie Wielkopolski, gdzie susza zbiera swoje żniwo.

W tej chwili już szacuje się, że zboża jare na skutek suszy plonowały będą niżej o ok. 50-60% w stosunku do roku poprzedniego. Na skutek suszy średni plon zboża ozimego będzie niższy o ok. 40-50% w stosunku do plonu, jaki odnotowany był w roku poprzednim. W rzepaku spadek plonu szacowany jest na ok. 30-35% w stosunku do roku poprzedniego. W kukurydzy, o ile sytuacja nie ulegnie poprawie, również spadek plonu jest szacowany na poziomie minimum 50%. Bardzo źle sytuacja wygląda na użytkach zielonych, gdzie po zbiorze pierwszego pokosu siana gołym okiem są widoczne objawy suszy.

Nasz południowy rejon województwa wielkopolskiego również jest dotknięty niedoborami wody. Klimatyczny Bilans Wodny w części południowej jest porównywalny z zachodnią częścią województwa i mieści się w przedziale od -150 do -200 mm. Najgorzej sytuacja w tym rejonie również wygląda ze zbożami jarymi. Rośliny są niewyrośnięte i zasychają oraz są przebarwione. Zboża ozime wyglądają lepiej, ale też odczuwają skutki suszy. Największy brak opadów przypadł w momencie kształtowania się kłosów, co będzie miało wpływ na wysokość plonów. Podobnie jak w innych rejonach Wielkopolski najgorzej wygląda jęczmień ozimy, który jest już wybielony.

http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/3008012/

Obecnie rolnicy mogą ubiegać się w bankach o kredyty klęskowe, dla których ARiMR spłaca za rolników część odsetek od kredytu. Warunkiem koniecznym do uzyskania kredytu jest protokół oszacowania szkód przez komisje. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.arimr.gov.pl zakładka susza.

Kolejne instrumenty pomocy dla poszkodowanych rolników mogą zostać określone po zakończeniu prac komisji.

Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR jest przygotowany do obsługi wniosków klęskowych. W ubiegłym roku w województwie wielkopolskim zostało obsłużonych wniosków klęskowych Przymrozki w Ilości 905 na kwotę wypłaconej pomocy ok. 3,6 mln zł oraz 5819 wniosków klęskowych Huragan na kwotę wypłaconej pomocy ok. 45,1 mln zł.

mapa

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
ARiMR - logo
Ministerstwo rolnictwa apeluje do rolników

Poniżej prezentujemy pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 02.07.2018r. z prośbą do rolników o zgłaszanie strat z powodu suszy...

Zamknij