Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Konkurs na dyrektora Gimnazjum w Mroczeniu zostanie unieważniony?

Niedawno opublikowaliśmy artykuł „Andrzej Tyra dyrektorem Gimnazjum w Mroczeniu”, w którym informowaliśmy o wyniku rozstrzygnięcia konkursu (i jednocześnie konsekwencjach kadrowych jakie powstałyby w UMiG Kępno). Jak się jednak okazuje istnieje duże prawdopodobieństwo, że konkurs zostanie unieważniony.

Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek powołała skład komisji konkursowej – był to jej ustawowy obowiązek. Jednak nie popisała się znajomością prawa w tym zakresie. Nie pomógł jej również sztab doradców ani radca prawny zatrudniony na etat w urzędzie…

Bogumiła Lewandowska-Siwek w składzie komisji konkursowej (do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Mroczeniu) ujęła własną osobę. Jest to absurd prawny gdyż wójt jest organem odwoławczym wobec rozstrzygnięć komisji i zatwierdzającym lub unieważniającym taki konkurs. Wobec tego byłaby „sędzią we własnej sprawie”…

22 maja spotkała się siedmioosobowa komisja: trzech przedstawicieli gminy (z wójtem w składzie), dwóch kuratorium i po jednym rady pedagogicznej i rady rodziców.  Swoją prezentację przeprowadziło dwóch kandydatów: Ewa Bagińska (obecny dyrektor gimnazjum) i Andrzej Tyra (wyłoniony w konkursie jako przyszły dyrektor). Najprawdopodobniej ich czas i wysiłek pójdzie na marne i konkurs trzeba będzie powtórzyć. Jeśli sprawa powoływania nowego dyrektora przeciągnie się w czasie może to wpłynąć na funkcjonowanie szkoły w nowym roku szkolnym. Wszystko przez decyzję wójt Lewandowskiej-Siwek, która zapragnęła być członkiem komisji, którą sama powoływała.

Pikanterii dodaje fakt, że brak sympatii wójta wobec obecnej dyrektor gimnazjum jest powszechnie znany.

Jeśli wójt Lewandowska-Siwek sama nie unieważni konkursu to najprawdopodobniej zrobi to wojewoda przez rozstrzygnięcie nadzorcze.

Podobne przypadki zdarzały się już kiedyś w innych częściach Polski. Na temat udziału wójta/burmistrza w komisji konkursowej wypowiadały się nawet sądy (w tym Naczelny Sąd Administracyjny).

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, iż osoba pełniąca funkcję organu prowadzącego szkołę nie może być członkiem komisji powołanej celem przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły.”  – czytamy w uzasadnieniu jednego z wyroków (II SA/Ol 855/13 – Wyrok WSA w Olsztynie).

Za pomocą tej regulacji ustawodawca chciał uniknąć sytuacji, w której piastun organu prowadzącego szkołę jako członek komisji konkursowej,  staje się „sędzią we własnej sprawie” mając dodatkowo kompetencje do zatwierdzenia konkursu albo jego unieważnienia. W związku z tym trudno mówić o zachowaniu bezstronności postępowania konkursowego, gdy w pracach komisji konkursowej uczestniczy bezpośredni zwierzchnik służbowy (art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym i art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”. – czytamy w kolejnym rozstrzygnięciu sądowym (Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w sprawie sygn. akt IV SA/Wr 649/12).

Temat został poruszony na sesji Rady Gminy Baranów w dniu 27 maja. Radny Paweł Stasiak dopytywał się wójta o skład komisji konkursowej i powołując się na ustawę stwierdził iż postępowanie naruszało prawo. Wójt Lewandowska-Siwek jednak nie podzieliła zdania radnego i oznajmiła, że może zasiadać w komisji konkursowej przy rekrutacji dyrektora. Stwierdziła też, że inni wójtowie (użyła słów „każdy” i „wielu”) również uczestniczą w pracach komisji konkursowych – redakcja analizując wybiórczo inne analogiczne postępowania w powiecie kępińskim i nie tylko nie potwierdza prawdziwości tej tezy (wszystkie podobne przypadki w innych gminach na jakie natrafiła redakcja zakończyły się unieważnieniem konkursów).

Sesja Rady Gminy Baranów

Sesja Rady Gminy Baranów w dniu 27 maja 2014 r.

Na zakończenie sesji głos zabrała Ewa Bagińska – obecna dyrektor Gimnazjum w Mroczeniu. Oznajmiła, że złożyła wniosek do wójta o unieważnienie konkursu z racji rażącego naruszenia prawa (ponieważ wójt powołała samą siebie na członka komisji). Wniosek przesłała do wiadomości Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty jak również przedłożyła podczas sesji Radzie Gminy Baranów.

Ewa Bagińska dyrektor Gimnazjum w Mroczeniu

Ewa Bagińska – dyrektor Gimnazjum w Mroczeniu poinformowała radnych o swoim wniosku i naruszeniu przez wójta prawa w procedurze konkursowej

Komentarze

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Konkurs w Drożkach
XIV Gminny Konkurs „Czytam i rozumiem” w Drożkach

W czwartek 22 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej w Drożkach odbył się konkurs czytania ze zrozumieniem pod nazwą  „Czytam...

Zamknij