Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Kępno: Warsztaty Partnerstwa Lokalnego LOWE

Dnia 8 stycznia 2018 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyło się II spotkanie doradcze z zakresu partnerstwa lokalnego, które zorganizowali: Powiat Kępiński i Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie oraz Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie.

DSCN0010 (1)Głównym celem każdego ze spotkań doradczych jest budowanie partnerstwa na rzecz edukacji dorosłych w oparciu o model LOWE oraz zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie w powiecie kępińskim.
Tematem II spotkania doradczego było wspólne wypracowanie Zasad współpracy i Regulaminu Partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych w społeczności lokalnej w celu wspierania LOWE przez partnerów lokalnych.
Model LOWE ma formę współpracy partnerów, którzy wspólnie, w sposób systematyczny i trwały, z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz rozwiązań planują, projektują, wdrażają i realizują określone działania, inicjatywy i usługi edukacyjne w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w powiecie kępińskim na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy.

Pragniemy przypomnieć, że ZSP Nr 2 w Kępnie jako jedna z 15 szkół w Polsce otrzymała grant na utworzenie i prowadzenie LOWE w ramach projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanychi defaworyzowanych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), Osi priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

DSCN0021 (1)DSCN0022Spotkanie prowadzili doradcy Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie – Bartosz Urban oraz Jadwiga Olszowska- Urban, a uczestnikami spotkania byli m.in. Wicestarosta Grażyna Jany, Dyrektor ZSP nr 2 w Kępnie Andrzej Kowalczyk, Dyrektor PUP w Kępnie Iwona Rataj ( Animator LOWE), Koordynator LOWE Edyta Tecław, Kierownik Kształcenia Praktycznego Ewa Jobczyk (Animator LOWE), Dyrektor Biblioteki Powiatowej, Kierownik Cech-u Rzemiosł Różnych, KRUS, ARiMR, przedstawiciele samorządów gminnych, Ośrodków Pomocy Społecznych, Dyrektorzy szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych a także lokalni przedsiębiorcy.

Zaproszonych gości powitała prowadząca spotkanie Jadwiga Olszowska- Urban oraz reprezentujący organizatorów- Dyrektor ZSP Nr 2 w Kępnie Andrzej Kowalczyk.

Koordynator LOWE- Edyta Tecław zapoznała gości z Regulaminem LOWE i podsumowała dotychczasową działalność LOWE. Podkreśliła dotychczasowe sukcesy i wskazała szkolenia/ kursy, które cieszą się największym zainteresowaniem w społeczności lokalnej.

Pani Jadwiga Olszowska – Urban omówiła Uchwałę Powiatu Kępińskiego powołującego LOWE w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie, a także Uchwałę Powiatu Kępińskiego powołującego Partnerstwo na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych w powiecie kępińskim. Następnie zaprezentowała projekt Regulaminu i Zasad działania Porozumienia Partnerskiego na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych w społeczności lokalnej w celu wspierania LOWE przez partnerów lokalnych z kadrą LOWE. Po wspólnych konsultacjach i dyskusjach z partnerami uczestniczącymi w spotkaniu, naniesiono propozycje do Regulaminu i Zasad działania Porozumienia Partnerskiego na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych w powiecie kępińskim w celu wspierania LOWE przez partnerów lokalnych, a następnie Regulamin zaakceptowano do realizacji.
Ponadto uczestnicy tworzyli wspólnie tzw. Beczkę zasobów i problemów lokalnych na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych w powiecie kępińskim.

Spotkanie było również doskonałą okazją do określenia potrzeb w/w partnerów w zakresie podnoszenia kompetencji dorosłych mieszkańców powiatu oraz podjęcia współpracy pomiędzy poszczególnymi partnerami a LOWE. Każdy z uczestników kolejno przedstawiał swoje oczekiwania i zgłaszał sugestie do rozwijania współpracy.
Kolejne spotkanie partnerskie zaplanowano na 07 lutego b.r.

Od stycznia w kępińskim LOWE realizowane będą bezpłatne szkolenia m.in. w zakresie nauki języków obcych (angielski, włoski, niemiecki, język migowy), komunikacja interpersonalna – warsztaty decoupage, warsztaty plastyczne, literackie oraz krajoznawczo-turystyczne, kurs tworzenia stron www, warsztaty dla osób niepełnosprawnych na temat wpływu diety na organizm człowieka, a także szkolenia z zakresu prowadzenia i podejmowania działalności gospodarczej, przedsiębiorczości z obsługą kasy fiskalnej, pokonywania stresu, jak również warsztaty dla rodziców z rodzin zastępczych itp.

Szczegółowe informacje na temat planowanych form edukacji dostępne są na stronie internetowej www.zsp2.kepno@wp.pl/lowe.php. Osoby zainteresowane ofertą LOWE prosimy o składanie formularzy zgłoszeniowych w sekretariacie ZSP nr 2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c.

ue

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
2
Kępno: Podpisali strategiczną umowę

Gmina Kępno jest czwartym co do wielkości udziałowcem w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe. 11 stycznia w siedzibie spółki w...

Zamknij