Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Kępno: Uwaga konkurs!

SAMORZĄDOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KĘPNIE ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY zaprasza do udziału w XIV konkursie literackim

„KSIĄŻKA, KTÓRĄ ZABRAŁEM NA WAKACJE”

Szczegóły konkursu zamieszczamy w poniższym regulaminie.

Regulamin konkursu literackiego „Książka, która zabrałem na wakacje”

Temat konkursu: „Książka, którą zabrałem na wakacje” – recenzja książki wypożyczonej z Biblioteki podczas wakacji.
Technika wykonania: recenzja napisana ręcznie, nie powinna przekraczać 2 stron formatu A4.

Warunki uczestnictwa:
Organizatorem konkursu jest Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie.
Prace konkursowe należy złożyć do 28 września 2017 r. do Biblioteki przy ul. Kościuszki 7.

Cele konkursu:
rozbudzanie wśród dzieci świadomości literackiej, pobudzanie do myślenia analitycznego i oceny wartości dzieła literackiego,rozwijanie zdolności do wyrażania opinii i uzasadnienia własnego stanowiska, doskonalenie warsztatu pisarskiego.

Zasady konkursu:
1. Konkurs odbywać się będzie w dwóch grupach wiekowych:
- szkoły podstawowe: klasy 4-7,
- gimnazja.
2. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielną pracę.
3. Forma tekstu: recenzja.
4. Praca powinna zawierać następujące dane: autora i tytuł opisywanej książki oraz dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:
1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
2. Przyznane zostaną – w obu kategoriach wiekowych – po 3 nagrody główne – za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
3. Jury oceniać będzie: styl pracy, poprawność ortograficzną i stylistyczną, zgodność z tematem, samodzielność, oryginalność ujęcia tematu.
4. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
5. Laureaci zostaną powiadomieni o dokładnej dacie uroczystości wręczenia nagród, która odbędzie się w Bibliotece.

Postanowienia końcowe:
1. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie ich podstawowych danych osobowych na stronach internetowych Organizatora i Patronów Medialnych, a także na publikację wizerunku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 83 z późn. zm.).
4. Regulamin konkursu dostępny jest również w siedzibie Biblioteki oraz na profilu Facebook Biblioteki.
5. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora – Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie przy ul. Kościuszki 7, tel. 62 7822092.

plakat

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
DSCN0183
Trzcinica: Letni wypoczynek

W Gminie Trzcinica wzorem ubiegłych lat rozpoczęto wypoczynek letni. W dniach 26 czerwca i 28 czerwca br. uczniowie klas I-VI...

Zamknij