Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Kępno: Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska

Dnia 8 czerwca 2018 roku Spółka „Wodociągi Kępińskie” Sp.z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę o dofinansowanie projektu pn.  ,,Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Kępno – etap III”.

Umowa obejmuje działania 2.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” (oś priorytetowa II ,,Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”) Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020. Wartość całego projektu wynosi 58 808 702,22 mln zł z czego 27 239 572,77 mln zł to środki pochodzące z dofinansowania z UE.

W ramach projektu zaplanowana jest realizacja 7 zadań inwestycyjnych:
1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mikorzyn, Domanin.
2. Budowa układu grzewczego opartego na pompach ciepła, a wykorzystujących ciepło opadowe zawarte w wodzie zrzucanej z oczyszczalni ścieków.
3. Opracowanie systemu informacji geograficznej (system informacji przestrzennej gis, sip) skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania informacji w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
4. Rozbudowa kanalizacji ogólnospławnej i budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej
i deszczowej – os. Przemysława w Kępnie , ulice: Powstańców Wlkp. Nowowiejskiego, Turowskiego, Młynarza, Schmidta, Chopina i Moniuszki.
5. Renowacja tranzytowych kanałów sanitarnych oraz komór i studni na kanałach z zastosowaniem technologii rękawa.
6. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Wojska Polskiego, Zielonej, 21-Stycznia, Manifestu Lipcowego w Kępnie.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Mielęcki oraz Szklarka Mielęcka.

W ramach projektu planowana liczba osób podłączonych do kanalizacji sanitarnej: 1456 osób
Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych: 1 szt.
Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej: ok. 26,16 km
Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej: 3,90 km
Długość wyremontowanej kanalizacji sanitarnej: 6,19 km
Projekt realizowany będzie do 2020 rok

DEK_2374 DEK_2420

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
zawody-straz=wodzioczna (4)
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Wodzicznej

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Wodzicznej rozpoczęły się zbiórką wszystkich uczestniczących w zawodach drużyn z terenu Gminy Trzcinica, a było ich...

Zamknij