Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Kępno: Jutro kolejna sesja

Jutro o godzinie 8:30 w kępińskim ratuszu odbędzie się XXVIII zwyczajna sesja rady miejskiej.

Nowe przedsięwzięcia
Radni będą głosować w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2016 – 2030. W najbliższych latach planowane są trzy nowe przedsięwzięcia, o których mówił skarbnik Jarosław Ciesielski.

Likwidacja bibliotek

Poza tym Gmina Kępno zamierza zlikwidować trzy filie Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie.

Jak wyjaśnia burmistrz Piotr PsikusZ uwagi na spadający procent wypożyczania w tych filiach książek i również na warunki techniczne w jakich te filie funkcjonują, chcemy podjąć uchwałę zamiarową o likwidacji filii bibliotecznych w Myjomicach, Świbie i w Krążkowach.

imgp9677Książki z likwidowanych filii mają trafić do szkół w danych miejscowościach, zatem nadal będzie można z nich korzystać. Z kolei zaoszczędzone pieniądze mają zostać przeznaczone na modernizację biblioteki samorządowej w Kępnie.

Pozostałe uchwały

Kolejne uchwały będą dotyczyć:

- zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
– wyrażenia zgody na wniesienie w 2016 roku przez Gminę Kępno do spółki Projekt Kępno Spółka z o. o. wkładu pieniężnego w podwyższonym kapitale zakładowym spółki,
– wyrażenia zgody na wniesienie w 2016 roku przez Gminę Kępno do spółki „Wodociągi Kępińskie” sp. z o. o. wkładu pieniężnego w podwyższonym kapitale zakładowym spółki,
– zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kępno podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
– oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępno,
– zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2016,
– zmiany uchwały Nr XXVII/194/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2016 roku terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Herb Gminy Kępno
Kępno: Będzie boisko, wyspa relaksu i …

W ramach Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 zrealizowane zostaną cztery projekty które uzyskały największą ilość głosów na terenie Kępna i dwa...

Zamknij