Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Kępno: Relacja z konferencji antysmogowej

W dniu 19 listopada 2018 roku w Kinie SOKOLNIA w Kępnie odbyła się konferencja pt. „Stop Smog – Kępno Wolne Od Smogu”, realizowana w ramach projektu „Kępno wolne od smogu, czyli upowszechnianie wśród mieszkańców pozytywnych zachowań przyjaznych środowisku poprzez organizację konkursów, konferencji i wydanie publikacji o tematyce ekologicznej”.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z niską emisją i jej wpływem na środowiska i zdrowie człowieka, możliwości i sposoby ograniczenia i eliminowania niskiej emisji. Dodatkowo przedstawiono problematykę prawidłowej segregacji odpadów w ramach nowych zasad, które będą obowiązywały na terenie Gminy Kępno od 1 lipca 2019 roku.

Prelekcję na temat segregacji odpadów przedstawiła pani Anna Krysińska z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. Omówiła nowy system selektywnego zbierania odpadów komunalnych w podziale na 5 frakcji odpadów: tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło, odpady biodegradowalne oraz odpady resztkowe (zmieszane). Ponadto przedstawiono sposoby postępowania z powstającymi w gospodarstwach domowych odpadami problemowymi, takimi jak żarówki, baterie, pojemniki po farbach itp. Na koniec zaprezentowano pokrótce funkcjonowanie ZZO i drogę odpadów od przyjęcia do przygotowania do sprzedaży.

Kolejny wykład przeprowadziła pani Hanna Schudy z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. Tematem była niska emisja w Kępnie oraz jej wpływ na zdrowie mieszkańców. Pani Schudy przedstawiła bardzo zły stan zanieczyszczenia powietrza w Polsce i Kępnie pyłami PM 10, PM 2,5 oraz benzo(a)piranem oraz jego konsekwencja dla zdrowia ludzi. Poruszony został także problem ustanowionych w Polsce norm zanieczyszczenia powietrza o wiele bardziej liberalnych niż normy nie tylko w europie zachodniej ale także w krajach naszego regionu.

Pan Radosław Gawlik z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego oraz Stowarzyszenia Eko-Unia, zaprezentował wykład na temat: „Smog, zmiany klimatu, zagrożenia lokalne i globalne”. W tej prezentacji zostały przedstawione dowody na postępujące ocieplanie się klimatu i jego wpływ na środowisko i człowieka. Poruszano problem skończonej ilości zasobów nieodnawialnych, nieuchronnego ich wyczerpywania się oraz konieczności zmian w systemie gospodarczym. Zaprezentowano także działania zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery podjęte na szczeblu administracyjnym oraz przez organizacje społeczne i ekologiczne. Mówiono o szerszym wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać wykorzystane do zahamowania lub zatrzymania postępujących zmian.

Ostatnia prelekcja dotyczyła rozwoju sieci cieplnej w Kępnie, którą przedstawił Pan Bogdan Bieniak, prezes spółki Energetyki Cieplnej Kępno Sp. z o.o. Omówił dotychczasowy rozwój sieci cieplnej na terenie miasta oraz plany jej dalszej rozbudowy.

Konferencja miała charakter otwarty, więc oprócz zaproszonych gości: przedstawicieli instytucji publicznych i szkół, przedsiębiorców, udział wzięli także mieszkańcy miasta i Gminy Kępno.

20181119_180934 20181119_190918 20181119_193002

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
DSCN0061
Trzcinica: Pierwsza sesja

20 listopada 2018 roku w sali sesyjnej odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Trzcinica kadencji 2018 – 2023. Prowadzenie sesji...

Zamknij