Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Kępno: Ostatnia sesja w tym roku

29 grudnia w kępińskim ratuszu odbyła się XIX i ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej.

Program posiedzenia przewidywał pracę nad kilkunastoma uchwałami, które radni przyjęli jednogłośnie.

Na początek uchwalono zmiany Statutu Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz regulaminu korzystania z lodowiska, które niedawno rozpoczęło swoją działalność.

XIX-sesja-kepno1

Radni głosowali również za uznaniem skargi Prokuratora Rejonowego w Kępnie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kępno. Miało to związek z wyprowadzaniem psów na smyczy i w kagańcu oraz chipowaniem psów. Do Gminy Kępno wpłynęła jeszcze jedna skarga Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Kępna oraz stawek opłat i sposobu ich pobierania. Dokładnie, sprawa dotyczyła pobierania opłaty w dni wolne od pracy. Tym razem radni odrzucili skargę prokuratora. Jak wyjaśnił wiceburmistrz Artur Kosakiewicz Kompetencją burmistrza ani rady nie jest rozstrzyganie jaki dzień jest dniem wolnym od pracy, a jaki nie jest. Zarzut dotyczył tego czy strefa płatnego parkowania powinna funkcjonować w soboty. Uważam, że to czy sobota jest dniem wolnym od pracy powinien rozstrzygnąć sąd. W związku z tym opłata za parkowanie w soboty do godziny 13:00 nadal będzie obowiązywała.

XIX-sesja-kepno0

Kolejne uchwały jakie zgodnie przegłosowali kępińscy radni dotyczyły wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego o podwyższonym kapitale zakładowym. Chodzi tu o przekazanie pieniędzy do spółki Projekt Kępno, w kwocie 700 000 zł, spółki „Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno”, w kwocie 500 000 zł oraz do spółki „Wodociągi Kępińskie”, w kwocie 500 000 zł.

XIX-sesja-kepno3

Uchwalono również przystąpienie do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru linii kolejowej Kępno – Kępno Zachód. Powiat kępiński zwrócił się do burmistrza z wnioskiem o podjęcie uchwały dla zlikwidowanej linii kolejowej - powiedziała Milena Piętka – zastępca naczelnika Wydziały Rozwoju. Zmiana będzie konieczna ze względu na plany budowy lądowiska dla helikopterów sanitarnych na terenie zlikwidowanej linii kolejowej. Powiat oraz gmina Kępno rozpoczęły procedury związane z przejęciem tej ziemi.

XIX-sesja-kepno6

W tym dniu podjęte zostały również uchwały dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2023 oraz zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 r. Po analizie zrealizowanych dochodów do okresu przedświątecznego, wprowadzono kwotę dochodów które zostały zrealizowane ponadplanowo - powiedział Skarbnik Miasta i Gminy Kępno Jarosław Ciesielski. W sumie do budżetu wpłynęło 2 158 000 zł dodatkowych dochodów, które w większości pochodzą z podatku od nieruchomości. Pozyskanie takiej kwoty pieniężnej możliwe było dzięki skutecznej windykacji należności.

XIX-sesja-kepno5

Budżet Miasta i Gminy Kępno po zmianach przewiduje pond 83 mln zł dochodów oraz wydatki w kwocie przekraczającej 84 mln zł. Gmina w tym roku nie skorzystała z emisji obligacji. Ustalony został również wykaz wydatków budżetu Gminy Kępno, które nie wygasają z upływem roku 2015. Są to m.in. budowa chodnika w Klinach, opracowanie dokumentacji na budowę budynków socjalnych w Zosinie oraz budynku komunalnego na ul. Przemysłowej w Kępnie, zakup kamer do monitoringu, zakup wyposażenia OSP w Ostrówcu, rozbudowa szkoły podstawowej w Świbie oraz opracowanie dokumentacji dotyczącej konserwacji i remontu synagogi w Kępnie. Na te zadania przeznaczona jest kwota pod 400 tys. zł. 

XIX-sesja-kepno7

Podczas dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Krzysztof Dąbrowski. Pieniędzy na koniec roku znalazło się bardzo dużo i dlatego moje pytanie czy nie można byłoby w tym momencie zrealizować choćby jednego zdania zgłoszonego przez nasz klub? - powiedział radny, który podkreślił, iż budowa boiska na Osiedlu Mściwoja jest dla niego priorytetem. Jednak jak wyjaśnił burmistrz Piotr Psikus projekt budżetu na 2016 r. został już zatwierdzony, więc nie ma możliwości wprowadzania do niego nowych zadań.

XIX-sesja-kepno4

Na sesji zatwierdzony został również Plan Odnowy Miejscowości Świba na lata 2015 – 2020. Zniesiono również formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.
Radni przyjęli również „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kępno na lata 2015 – 2020” co pozwoli na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Uchwalona została również procentowa stawka opłaty adiacenckiej związanej z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej. W związku z tym opłatę tą obniżono o 10 z 30 % obowiązującej stawki.

XIX-sesja-kepno2

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
szczesniak-turkowy0
Turkowy: Kolędowanie z Mieczysławem Szcześniakiem

20 grudnia 2015 r. w kościele parafialnym w Turkowach odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Mieczysława Szcześniaka. Artysta...

Zamknij