Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Podpisano umowę na budowę lądowiska

W piątek 17 marca podpisana została umowa na budowę lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

powiat-ladowisko-1 powiat-ladowisko-2
Tym samym powyższa inwestycja weszła w etap faktycznej realizacji.
Wraz z podpisaniem umowy przekazano wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego tj. firmie Qumak S.A z siedzibą w Warszawie teren inwestycji.
Zgodnie z harmonogramem prace związane z budową lądowiska mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Zakres tej niezwykle trudnej pod względem logistycznym, jak również technologicznym inwestycji obejmuje budowę lądowiska wyniesionego na funkcjonującym budynku szpitalnym, gdzie mimo prowadzenia prac budowlanych odbywać się będzie bieżąca obsługa pacjentów.
Lądowisko o niezależnej od budynku konstrukcji zlokalizowane będzie ponad dachem szpitala.
Jej wymiar to kwadrat o wymiarach 21×21 metrów. Komunikację z płytą lądowiska zapewni winda i klatka schodowa ewakuacyjna. Zarówno do windy, jak i klatki schodowej prowadzić będą zadaszone pomosty, co umożliwi transport pacjentów bez względu na warunki pogodowe. Zakres zadania obejmuje również przebudowę istniejącej windy, budowę klatki ewakuacyjnej, montaż sieci i urządzeń potrzebnych do obsługi lądowiska.
Jak podkreśliła obecna przy podpisaniu umowy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie a wykonawcą firmą Qumak S.A. Grażyna Jany – wicestarosta, reprezentująca organ założycielski jakim jest dla szpitala Powiat Kępiński – jest to niezwykle ważna z punktu widzenia potrzeb szpitala inwestycja, która nie tylko usprawni pracę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ale także pozwoli wypełnić szpitalowi wymogi prawne związane z właściwą obsługą pacjentów. Budowa lądowiska wyniesionego to nie jedyna inwestycja jaka prowadzona będzie w tym roku na terenie kępińskiego szpitala.
Na etapie weryfikacji złożonych ofert znajduje się obecnie procedura przetargowa związana z zakończeniem budowy nowego bloku operacyjnego. Ponadto Powiat Kępiński wspólnie z dyrekcją szpitala czyni starania o pozyskanie kolejnych środków tym razem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rozbudowę oddziału internistycznego.
Wszystkie wyżej wymienione inwestycje mają na celu podnoszenie zakresu świadczonych w Kępnie usług medycznych.
Zadanie „Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7” współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii.

 

 

 

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Oferty pracy
Oferty pracy

Pracownicy poszukiwani za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. BRANŻA HANDLOWA Zawód SPRZEDAWCA – 1 osoba Wykształcenie zasadnicze zawodowe, Wymagania...

Zamknij