Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Kępno: Klub Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów

Gmina Kępno pozyskała blisko 3,5 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na budowę i działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie.

Nowy obiekt już powstaje przy ulicy Sikorskiego. Będzie łączył funkcje Klubu Seniora i wsparcia niesamodzielnych osób starszych oraz ich opiekunów. Działania te prowadzone są w partnerstwie Gminy Kępno ze Spółdzielnią Socjalną „Szansa”. Koszt całkowity zadania to niespełna 4,2 mln zł. Inwestycja zakończona zostanie w czerwcu 2019 r.

Obiekt będzie łączył wiele funkcji pomocy społecznej. W sposób kompleksowy wesprze niesamodzielne osoby starsze, w tym niepełnosprawne i ich opiekunów. Działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów umożliwi świadczenie usług dla osób niesamodzielnych poza instytucjami. Krótkoterminowa pomoc dla osób niesamodzielnych pozwoli odciążyć od codziennych obowiązków ich opiekunów a tym samym będzie zapobiegać umieszczaniu osób niesamodzielnych w opiece instytucjonalnej.

Oferta skierowana jest do osób starszych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przede wszystkim osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego i ich opiekunów faktycznych.

Ogółem powstanie 135 miejsc opiekuńczych. Będzie to opieka dzienna i popołudniowa w klubie seniora, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania jak również opieka w krótkookresowych miejscach całodobowego pobytu.

W nowym budynku przy ulicy Sikorskiego w ramach Centrum Wsparcia Opiekunów utworzone zostaną 4 miejsca krótkookresowego pobytu dziennego/całodobowego dla osób niesamodzielnych. Ponadto utworzona zostanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne i prawno-socjalne, jak również szkolenia i organizacja spotkań grup wsparcia.

W ramach Klubu Seniora przewidziane jest utworzenie i bieżące funkcjonowanie 20 nowych miejsc oraz rozwój oferty popołudniowej.

Ponadto przewidziane jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, gdzie objętych wsparciem zostanie 21 nowych podopiecznych oraz zatrudnienie na etat 7 opiekunek osoby starszej i asystent osoby niepełnosprawnej.

Wszystkie te działania prowadzone będą we współpracy z MGOPS oraz w partnerstwie Gminy Kępno ze Spółdzielnią Socjalną „Szansa”.

Projekt jest wpisany w program rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno jako Przedsięwzięcie 5.1. Budowa nowej infrastruktury społecznej na rzecz polityki senioralnej oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. To tylko jedna z wielu ważnych inwestycji, które obejmuje program rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno.

1. Budowa Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie

Data rozpoczęcia projektu 2018-07-02

Data zakończenia projektu 2018-12-31

Całkowita wartość projektu 2 474 230,00

Kwota kosztów kwalifikowalnych 2 172 980,00

Kwota dofinansowania 1 847 033,00

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2. Razem z Szansą – wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno

Data rozpoczęcia projektu 2019-06-01

Data zakończenia projektu 2022-05-31

Całkowita wartość projektu 1 721 910,48

Kwota dofinansowania 1 635 814,95

Europejski Fundusz Społeczny

Oba projekty są w programie rewitalizacji

1111 ff ww

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
powiat-logo
Powiat kępiński otrzymał dofinansowanie

Prawie 765 tysięcy złotych otrzymał powiat kępiński na przebudowę boisk w ramach programu ,,Sportowa Polska" ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki -...

Zamknij