Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Kępno: FLORIAN dla Alojzego Nowaka

W Polsce jest zarejestrowanych 15785 ochotniczych straży pożarnych. W organizacjach tych są ludzie, którzy swoją aktywnością przerastają innych, a ich otwarte serce sprawia, że społeczności lokalne zacieśniają swoje więzy i rozkwitają. W Gminie Kępno jest człowiek, który wybitnie zasłużył na wyróżnienie. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w I organizowanym przez siebie konkursie o nazwie FLORIANY postanowił nagrodzić Alojzego Nowaka w kategorii Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca! Statuetkę odbierał w towarzystwie Prezesa OSP Olszowa Romana Siudego, oraz Burmistrza Miasta i Gminy Kępno Piotra Psikusa.

florian-alojzy-nowak-2Prospołeczna postawa pana Alojzego Nowaka, wspierająca m. in. szkołę, OSP, Koło Gospodyń Wiejskich, LZS, parafię i władze samorządowe, przynosi wymierne korzyści całej społeczności. Efektem tych działań jest istotna poprawa infrastruktury polegająca na doposażeniu obiektów lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, boiska i siedzisk dla kibiców LZS, remoncie elewacji szkoły i dofinansowaniu wycieczek szkolnych, pomocy w budowie kaplicy cmentarnej, ufundowaniu dzwonu o napędzie elektronicznym w nowo wybudowanej kaplicy na parafialnym cmentarzu, wykonaniu ogrodzenia przy kościele. A. Nowak wspiera również Radę Sołecką partycypując w kosztach budowy gminnej drogi asfaltowej, służąc pomocą finansową i materiałową przy organizacji imprez oraz uroczystości wiejskich.

florian-alojzy-nowak-1Floriany to Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów. Głównym przesłaniem konkursu FLORIANY było inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu. Konkurs adresowany był głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami oraz pracodawcami i przedsiębiorcami realizują rozmaite przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania. Pomysłodawcą i organizatorem corocznego Konkursu FLORIANY jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu miesięcznik „Strażak”.

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
laski-osp-14
OSP Laski włączone do struktury KSR-G

23 kwietnia br. odbyła się uroczystość włączenia jednostki OSP Laski w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Włączenie jednostki Ochotniczej Straży...

Zamknij