Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Kępno: Budżet na 2016 r. uchwalony

W czwartek 17 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno odbyła się XVIII Sesja Rady Miejskiej.

Było to bardzo ważne posiedzenie, ponieważ podczas tych obrad uchwalony został budżet miasta i gminy na 2016 r.

Targowisko w rękach spółki Projekt Kępno

Za nim jednak przystąpiono do pracy burmistrz Piotr Psikus podziękował Andrzejowi Rybakowi, który od 1993 nieprzerwanie był zarządcą kępińskiego targowiska. Od 1 stycznia to zadanie spełniać będzie spółka Projekt Kępno. Pan Andrzej jest fragmentem historii tego miasta i tego targowiska - dodał przewodniczący rady Andrzej Stachowiak.

Podziękowania dla Adnrzeja Rybaka

Budowa basenu nie po myśli opozycji

Na początku sesji z ust radnego Krzysztofa Dąbrowskiego padły zarzuty w kierunku burmistrza dotyczące planowanej budowy basenu w Kępnie. Rady stwierdził, że włodarz miasta nie konsultował istotnych spraw w tym temacie z radnymi. Czy jeszcze jest czas na dyskusję na ten temat?… Uważam, że jest to decyzja podjęta bez rady, bez udziału nas wszystkich… Ja jestem oczywiście za budową basenu, tylko w formie może trochę innej… - powiedział Krzysztof Dąbrowski sugerując, że może wystarczyła by zwykła pływalnia.
O krytej pływalni mówi się nie od tygodnia, nie od miesięcy tylko od wielu już lat, również w tym czasie, kiedy był pan radnym” – powiedział burmistrz Piotr Psikus. „Chcemy mieć obiekt lepszy, żeby przyciągnąć nie tylko mieszkańców okolicy, ale również z sąsiednich powiatów. Przecież nie będziemy budować obiektu, który był atrakcyjny 20 lat temu - dodał burmistrz. Zaznaczył również, że planowany obiekt ma być ekonomiczny i zaprojektowany tak, aby trzeba było jak najmniej dokładać z budżetu gminy na jego utrzymanie. Koniec końców osiągnięto porozumienie w tej kwestii.

XVIII-sesja-gmina-kepno2 XVIII-sesja-gmina-kepno3

Nadano nazwy ulicom w Olszowie

Na poprzedniej sesji z powodu kilku błędów na mapie wycofano ten punkt z porządku obrad. Tym razem wszystkie kwestie zostały wyjaśnione, a uchwała o nadaniu nazw ulicom w miejscowości Olszowa została przyjęta jednogłośnie przez radnych.

XVIII-sesja-gmina-kepno7 XVIII-sesja-gmina-kepno8

Bieżący budżet i inne uchwały

Podczas sesji podjęto również uchwałę o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2030 oraz zmiany w budżecie gminy na 2015 r. Dochody gminy po zmianach jeszcze w bieżącym roku wynoszą 81 413 344, 34 zł, natomiast wydatki 83 573 388. 34 zł.

Uchwalony został również Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na przyszły rok.

Radni wyrazili również zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w 2016 r. budowy lądowiska dla helikopterów pogotowia ratunkowego w Michałkowie k. Ostrowa Wielkopolskiego.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła pozytywną opinię na temat budżetu gminy, którą przedstawił przewodniczący rady Andrzej Stachowiak. Pozytywnie na temat planu dochodów i wydatków wypowiedziała się również Komisja Budżetu, rozwoju Gospodarki i Gospodarki Komunalnej, której przewodniczy radny Adam Tęsiorowski.

XVIII-sesja-gmina-kepno6

Noworoczny budżet

Za nim radni przystąpili do pracy nad uchwaleniem budżetu na 2016 r. jego szczegółową analizą zajął się członek firmy ProPOLIS Consulting Dariusz Giza. Jest to firma specjalizująca się w świadczeniu usług konsultingowych z zakresu ekonomii i finansów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych. Zapewnia ona profesjonalne wsparcie oraz doradztwo. Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu Dariusz Giza – Miasto i Gmina Kępno nie ma problemów z płynnością finansową. Najwięcej pieniędzy tradycyjnie wydawane jest na oświatę następnie pomoc społeczną i administrację publiczną. W opinii ProPOLIS gmina notuje bardzo dobre wyniki finansowe tzn. dynamika dochodów bieżących jest wyższa aniżeli wydatków bieżących – wzrasta zasobność finansów Gminy. Po mimo tak dobrej sytuacji Dariusz Giza apelował jednak do rady o racjonalne gospodarowanie pieniędzmi oraz podejmowanie rozsądnych decyzji, które będą miały wpływ na przyszłe lata. Firma ProPOLIS zajmowała się analizą budżetu już za rządów byłej burmistrz Anieli Kempy.

XVIII-sesja-gmina-kepno11

Po analizie projektu nowego budżetu głos zabrał radny Krzysztof Dąbrowski, który prosił o wniesienie kilku zmian w finansach gminy. Zarzucił również fakt jakoby budżet był przypisany tylko poszczególnym radnym. Chodziło szczególnie o niezrealizowaną budowę boiska na Osiedlu Mściwoja, a także o modernizację kina Sokolnia, która w przekonaniu radnego miałaby pochłonąć zbyt dużo pieniędzy. W tej kwestii głos zabrał radny Adam Tęsiorowski: Rozumiem Pana radnego, bo ma pełne prawo do złożenia wniosku, ale nie rozumiem stwierdzenia, że budżet przypisany jest do poszczególnych radnych. Nie, on jest przypisany do miasta i gminy Kępno… Jest nowa rada, nowe decyzje. Burmistrz nigdy nie powiedział, że tego boiska nie będzie, tylko jeszcze nie teraz. Radny apelował również o maksymalne wykorzystanie dotacji zewnętrznych, jakie jeszcze uda się zdobyć. Ostatecznie wniosek Krzysztofa Dąbrowskiego został odrzucony przez większość radnych.

XVIII-sesja-gmina-kepno4

Nowy projekt budżetu przywiduje dochody w wysokości 77 949 457 zł oraz wydatki w kwocie 82 949 457 zł. Deficyt budżetowy, który wyniósł 4 700 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych. Przyszły budżet przewiduje wiele inwestycji drogowych m.in. na oś. Jana Pawła II (ulice: Chopina, Nowowiejskiego, Szymanowskiego, Moniuszki, Paderewskiego), na ulicach Poniatowskiego, Szkolnej, Strumykowej i Al. Marcinkowskiego oraz Wieluńskiej. Powstaną także nowe drogi na ulicach: Karłowicza, Wiosennej, Letniej. Przewidziana jest również modernizacja pierwszego odcinka ul. Wolności. Wykonane zostaną chodniki na ul. Młyńskiej, Walki Młodych, w Hanulinie, Kierznie, Olszowie i Świbie. Mają powstać nowe drogi w miejscowości: Borek Mielęcki, Mikorzyn, Myjomice do zakładu produkcyjnego, w Olszowie, do szkoły i jednego z zakładów produkcyjnych, oraz w Świbie. Rozpocząć ma się również budowa drogi do ZZO Olszowa.

XVIII-sesja-gmina-kepno10
Gmina Kępno sfinansuje w 50% zakup radiowozu dla kępińskiej policji. Zarezerwowano także fundusze na opiekę zdrowotną, a także dla OSP Kępno ( 200 tys. zł na I etap modernizacji strażnicy oraz 400 tys. zł na zakup samochodu bojowego),bo ta jednostka jest w systemie Ratowniczo – Gaśniczym. W przyszłym roku całkowicie zostanie przebudowany system monitoringu na terenie MiG Kępno doposażenie w kamery, rozbudowa systemu monitoringu, całkowita przebudowa, zmiana miejsca siedziby centrum monitoringu. Baza sportowa jest również bardzo ważna. Gmina planuje także rozbudowę i modernizację Stadionu Miejskiego Lekkoatletycznego w Kępnie – zadaszenie trybun i budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, zabezpieczono też środki na budowę zaplecza socjalnego z węzłem sanitarnym w Krążkowach.
Pieniądze z budżetu zostaną również przeznaczone na modernizację szkół, klasopracowni oraz zakup potrzebnego sprzętu dydaktycznego. Te i jeszcze wiele innych założeń ma zostać zrealizowane w przyszłym roku w mieście i gminie Kępno, który zapowiada się bardzo obiecująco.

XVIII-sesja-gmina-kepno5

Uchwałę dotyczącą nowego budżetu miasta i gminy Kępno radni przyjęli większością głosów, przy trzech głosach wstrzymujących radnych z opozycji. Burmistrz Piotr Psikus podziękował za poparcie rady oraz pomoc współpracowników przy pracy nad tworzeniem projektu budżetu. 

XVIII-sesja-gmina-kepno12 XVIII-sesja-gmina-kepno9 XVIII-sesja-gmina-kepno1

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
szlachetna -paczka (4)
Finał Szlachetnej Paczki w Kępnie

W weekend 12 i 13 grudnia odbywał się finał projektu SZLACHETNA PACZKA, który był realizowany również w Kępnie. Był to...

Zamknij