Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Kępno: 35 tys. zł dla organizacji

Rośnie zainteresowanie ofertą Powiatu Kępińskiego. 35 tysięcy złotych przeznaczono w roku ubiegłym na realizację Programu Współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Z dofinansowania w roku 2015 skorzystało 13 organizacji.
- Zainteresowanie ogłaszanymi przez Powiat Kępiński konkursami sukcesywnie rośnie – przyznaje naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, Marcin Wiśniewski. - O środki aplikuje coraz więcej stowarzyszeń. Staramy się docierac do wszystkich środowisk. W roku bieżącym wnioski złożyło ponad 20 organizacji.

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Powiatu Kępińskiego w realizacji jego zadań statutowych. Samorząd Powiatu Kępińskiego współpracuje z sektorem pozarządowym dofinansowując realizację zadań publicznych powiatu z przekonaniem, że organizacje pozarządowe znając potrzeby lokalne mogą realizować je skutecznie i efektywnie niemal w każdym obszarze życia społecznego.

Powiat Kępiński realizując cele Programu współpracy w 2015 roku udzielał organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia finansowego jak i merytorycznego. Współpraca odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności oraz uczciwej konkurencji. Współpracował na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych.
- Realizowane przez podmioty zadania motywowały mieszkańców Powiatu Kępińskiego do udziału w pracach nad aktywizacją lokalnej społeczności, pobudzały kreatywność, umacniały poczucie odpowiedzialności za rozwój wspólnoty lokalnej i regionu – wyjaśnia naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, Marcin Wiśniewski.
Ze wszystkimi wyżej wymienionymi organizacjami którym zostały przyznane dotacje, Zarząd Powiatu Kępińskiego podpisał umowy, w których zostały uregulowane zasady wsparcia realizacji zadania publicznego, warunki przekazania dotacji oraz sposób jej rozliczenia i kontroli.

 Zestawienie ofert oraz kwoty udzielonych dotacji:   powiat-dotacje

 

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
trzcinica-kukułeczka-3
Trzcinica: Wyśpiewali „Kukułeczkę”

Sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Trzcinicy w VI Regionalnym Przeglądzie Pieśni Ludowej „Kukułeczka” w Tulcach. 7 kwietnia 2016r. uczniowie Szkoły...

Zamknij