Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Kępińskie inwestycje drogowe

Poniżej prezentujemy inwestycje drogowe w gminie Kępno w trakcie realizacji oraz te, które rozpoczną się w czerwcu br.

Inwestycje drogowe w trakcie realizacji:

1. „Przebudowa ulic: Zamkowa, Szkolna, Poniatowskiego w Kępnie”

Zadanie obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej ul. Zamkowej o długości 132 m, ul. Szkolnej o długości 66 m i ul. Poniatowskiego o długości 59 m, budowę chodników z kostki brukowej i płyt betonowych, ścieżki rowerowej asfaltowej przy jezdni, przebudowę zjazdów do posesji, budowę kanalizacji deszczowej o długości 375 m wraz z przyłączami, budowę kanalizacji sanitarnej o długości 330,5 m wraz z przyłączami, wymianę istniejących przyłączy wodociągu o łącznej długości 75 m oraz budowę linii oświetlenia ul. Szkolnej (63,5 m kabli i 3 słupy oświetleniowe z oprawami).

Generalnym wykonawcą robót jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Kępna – umowa z dnia 9 grudnia 2016r. Wartość kontraktu wynosi 968.121,09 zł brutto. Termin realizacji: do 30 czerwca 2017r.

2. „Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach”

Zadanie obejmuje wykonanie jezdni z kostki betonowej drogi w Myjomicach (koło zakładu TOMPOL) o długości 304 m, budowę kanalizacji deszczowej o długości 292,9 m oraz budowę linii oświetlenia (400 m kabli i 7 słupów oświetleniowych z oprawami).

Generalnym wykonawcą robót jest firma: LESZEK CHWOŁKA ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH ” CHATA ” z siedzibą w Kępnie – umowa z dnia 22 grudnia 2016r. Wartość kontraktu wynosi 319.800,00 zł brutto. Termin realizacji: do 30 czerwca 2017r.

3. „Budowa ulic: Chełmońskiego, Karłowicza w Kępnie”

Zadanie obejmuje wykonanie ciągu pieszo – jezdnego asfaltowej ul. Karłowicza o długości 220 m i ul. Chełmońskiego o długości 460 m, przebudowę zjazdów do posesji, budowę kanalizacji deszczowej o długości 791,5 m wraz z przyłączami oraz budowę linii oświetlenia ulicznego (90 m kabli i 13 słupów oświetleniowych z oprawami).

Wykonawcą robót jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Kępna umowa z dnia 9 lutego 2017r. Wartość kontraktu wynosi 946.499,59 zł brutto.
Termin realizacji: do 30 czerwca 2017r.

4. „Budowa ulic: Wiłkomirskiego i Kurpińskiego w Kępnie”

Zadanie obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej ul. Wiłkomirskiego o długości 268 m i ul. Kurpińskiego o długości 112 m, przebudowę zjazdów do posesji, budowę kanalizacji deszczowej o długości 339 m wraz z przyłączami oraz budowę linii oświetlenia ulicznego (490m kabli i 12 słupów i 15 opraw oświetleniowych).

Wykonawcą robót jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Kępna – umowa z dnia 28 lutego 2017r. Wartość kontraktu wynosi 573.726.54 zł brutto. Termin realizacji: do 30 czerwca 2017r.

5. „Przebudowa ulic: 1 Maja i 3 Maja w Kępnie”

Zadanie obejmuje wykonanie ciągów pieszo jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej ul. 1 Maja i ul. 3 Maja o długości 2x70m wraz z odwodnieniem o długości 124 m.

Wykonawcą robót jest firma Elektromex sp. z o.o. z Kępna – umowa z dnia 24 lutego 2017r. Wartość kontraktu wynosi 105.780,00 zł brutto. Termin realizacji: 31 maja 2017r.

6. „Budowa drogi gminnej Olszowa – Kierzno”

Zakres zadania obejmuje budowę drogi gminnej nr 859642P od skrzyżowania z drogą wojewódzką (była droga krajowa nr 8) w Olszowie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5677P w Kierznie o długości 3158,34 m oraz drogi powiatowej nr 5677P od skrzyżowania z drogą gminną nr 859642P do skrzyżowania z drogą gminną nr 859553P o długości 127,89 mb.
Zadanie obejmuje budowę jezdni asfaltowej o łącznej długości 3286,23 m wraz z poboczami z tłucznia, budowę chodników w Olszowie o długości 190,00 m oraz w Kierznie o długości 623,50 m, budowę kanalizacji deszczowej w Olszowie o długości 111,00 m, budowę oświetlenia przejścia dla pieszych w Olszowie, przebudowę przejazdu kolejowego w Olszowie.

Generalnym wykonawcą robót jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Kępna – umowa z dnia 7 kwietnia 2017r. Wartość kontraktu wynosi 3.749.538,78 zł brutto. Termin realizacji: do 30 sierpnia 2017r.

 

Zadania których rozpoczęcie planowane jest na czerwiec 2017 roku:

1. „Przebudowa ulicy Parkowej w Hanulinie”

Zadanie obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej ul. Parkowej o długości 93 m, wykonanie o nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach do posesji, wykonanie oznakowania poziomego. Wartość zadania 258 tys. zł.

2. „Przebudowa nawierzchni parkingu przy kinie w Kępnie”
Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej parkingu przy kinie Sokolnia, wykonanie odwodnienia nawierzchni parkingu oraz wykonanie oznakowania poziomego.

 

 

 

 

 

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
20170522_133317
20 lat Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.

W Domu Kultury w Wysocku Wielkim koło Ostrowa Wielkopolskiego sołtysi wielkopolscy obchodzili swoje święto powstania Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, które...

Zamknij