Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Kępiński Klub „Amazonki”

Na terenie powiatu kępińskiego działa wiele organizacji, wśród nich Stowarzyszenie Kępiński Klub „Amazonki”

Wyjaśnienie nazwy organizacji
Według mitologii greckiej Amazonki pochodziły od boga wojny Aresa i nimfy Harmonii. Zamieszkiwały tereny Azji Mniejszej. Były świetnymi łuczniczkami, obcinały prawą pierś, by nie przeszkadzała im w naciąganiu łuku i władaniu włócznią. Ich nazwa wywodzi się właśnie z tej praktyki (a – bez, mazos – pierś). Amazonki były popularnym tematem sztuki starożytnej. Najstarsze wizerunki przedstawiają je jako greckie wojowniczki ubrane w spodnie i obcisłą szatę z rękawami, w czapce, z łukiem, tarczą w kształcie półksiężyca i podwójnym toporem o półksiężycowych ostrzach.
Dziś trudno sobie wyobrazić, aby pozbawić się atrybutów kobiecości na własne życzenie. Współczesne kobiety leczone z powodu raka łączy z legendarnymi amazonkami fakt utraty piersi. Jednak nie w celu łatwiejszych polowań, lecz dla ratowania własnego zdrowia i życia. Doszukując się podobieństw ze starożytnymi potomkiniami boga Aresa, możemy powiedzieć, że współczesne amazonki, też przystąpiły do walki z najgroźniejszym wrogiem cywilizacji – chorobą nowotworową i jej skutkami.

Zaczątki kępińskiego klubu
Początki Kępińskiego Klubu „Amazonki” sięgają 2002 roku, osobowość prawną stowarzyszenie uzyskało 22 stycznia 2003 roku, powstało, by wspierać kobiety po przebytej chorobie nowotworowej piersi. – Na początku było nas parę osób – wspomina Danuta Szpakowska, prezes Stowarzyszenia Kępiński Klub „Amazonki”. W miarę nagłośnienia problemu zgłaszało się do nas coraz więcej kobiet. Wspólnie postanowiłyśmy zrobić coś więcej. Tak powstała grupa inicjatywna, której celem stało się powołanie do życia stowarzyszenia. 30 sierpnia 2002 r. zorganizowano spotkanie założycielskie klubu, mającego działać na rzecz kobiet chorych na nowotwory piersi. Głównym celem działania stowarzyszenia jest: prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi oraz prowadzenie profilaktyki w zakresie choroby nowotworowej piersi. Mottem Stowarzyszenia stały się słowa Matki Teresy z Kalkuty Życie jest szansą – chwyć ją. Życie jest walką – podejmij ją. Natomiast siłą wszelkich przedsięwzięć były słowa piosenki Maryli Rodowicz: Ale to już było (…) i nie wróci więcej (…).

Stowarzyszenie uzupełnia działania służby zdrowia, organizując zajęcia grupowe i indywidualne o charakterze rehabilitacyjnym, usprawniającym kondycję fizyczną i psychiczną kobiet. W statucie Klubu – obok prowadzenia rehabilitacji fizycznej i psychicznej, wspierania kobiet, będących przed zabiegiem – umieszczono również zapis o prowadzeniu poradnictwa psychologicznego oraz specjalistycznych masaży. Celem organizacji stało się też szeroko rozumiane informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych.

Status organizacji pożytku publicznego
25 listopada 2009 roku decyzją Sądu Rejonowego w Poznaniu stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. W ten sposób kępiński klub „Amazonki” uzyskał status organizacji pożytku publicznego, który daje możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, środki te przekazywane są na działalność statutową stowarzyszenia za pomocą odpowiedniego wpisu w zeznaniu rocznym.
Niestety, w tej prezentacji nie uda się przedstawić wszystkich podjętych przez stowarzyszenie działań i akcji zakrojonych zwykle na bardzo szeroką skalę. Wymienimy jedynie niektóre przedsięwzięcia, skupiając uwagę na ostatnich latach działalności kępińskich Amazonek.

Działania związane z profilaktyką i ochroną zdrowia
Amazonki oraz członkowie ich rodzin miały przeprowadzone badania genetyczne w celu stwierdzenia czy występuje dziedziczna predyspozycja do rozwoju nowotworów złośliwych. Badanie, potwierdzające dziedziczenie choroby, jest ważne dla członków rodziny, którzy potencjalnie mogą odziedziczyć zmutowane geny. Przez 13 lat w ramach projektów FIO – Lepiej zapobiegać niż leczyć (2008 r.) i Daj sobie szansę – profilaktyka chorób nowotworowych piersi w powiecie kępińskim (2013 r.) podjęłyśmy wiele działań, które w znacznym stopniu przyczyniły się do podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych.

Kępiński Klub Amazonki

Cykl szkoleń dla młodzieży
Programy skierowane były do młodzieży w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do osób dorosłych w gminach powiatu kępińskiego. Zajęcia prowadziły same Amazonki oraz dr n. med. Dariusz Godlewski. Spotkania obejmowały prezentacje multimedialne, pogadanki oraz ćwiczenia praktyczne samobadania piersi na fantomie. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki choroby nowotworowej piersi oraz samobadania piersi

Kępiński Klub Amazonki

Cykl konferencji dla osób dorosłych.
W każdej gminie powiatu kępińskiego została przeprowadzona konferencja poświęcona tematyce raka piersi, jej leczeniu i zapobieganiu w ramach której odbyło się spotkanie z lekarzem onkologiem Dariuszem Godlewskim oraz Amazonkami: Danutą Szpakowską i Genowefą Przybył. W czasie wykładu była możliwość nauki samobadania piersi pod kierunkiem onkologa oraz Amazonek-wolontariuszek. Na spotkaniu rozdawane były materiały edukacyjne zawierające informacje dotyczące profilaktyki raka piersi, samobadania piersi oraz informacje, gdzie szukać pomocy w razie zachorowania.

Kępiński Klub Amazonki

Kępiński Klub AmazonkiMarsz integracyjny Nordic Walking
Odbył się on 25 września 2014 r. Zgromadził około stu uczestników, mieszkańców powiatu kępińskiego. Przemierzyli oni około 10 kilometrów, szli z Kępna przez Lipkę do Grębanina. Trasa przeplatana była aktywnym odpoczynkiem połączonym z gimnastyką relaksacyjną. Marsz prowadzili: doświadczony fizjoterapeuta, wspierany przez wolontariuszy – młodzież i nauczycieli wychowania fizycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Spotkanie kończyło wspólne grillowanie. W czasie spotkania rozdano ulotki na temat zdrowego stylu życia oraz profilaktyki raka piersi. Przewodnim hasłem marszu stały się słowa: Razem walczymy z rakiem – rehabilitacja kępińskich amazonek. Marsz był organizowany ze środków pochodzących z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
.Kępiński Klub Amazonki
Festyn Integracyjny dla społeczności powiatu kępińskiego pn. Marsz ku Integracji
Wśród podstawowych przesłań festynu była promocja aktywnej rekreacji i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworu piersi. W festynie uczestniczyło około 1000 osób. W programie znalazły się występy dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych , gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na scenie zaprezentowały się także zespoły lokalne. Występy przeplatane były nauką Nordic-Walking. Bardzo ważnym punktem festynu była możliwość odbycia konsultacji onkologicznych, konsultacji udzielali lekarze onkolodzy z Poznania: dr Dariusz Godlewski oraz dr Marzanna Górska-Szymot. Konsultacje dotyczyły nie tylko nowotworów piersi, ale także innych chorób nowotworowych. W czasie poradnictwa istniała również możliwość nauki samobadania piersi prowadzona przez pracowników Centrum Onkologii oraz Amazonki z kępińskiego stowarzyszenia. Z konsultacji i porad lekarzy onkologów skorzystało wówczas ponad 100 osób. Festyn integracyjny zorganizowano ze środków PFRON będących w dyspozycji województwa wielkopolskiego.

Kępiński Klub Amazonki

Zajęcia terapeutyczne
W ciągu 13 lat zrealizowałyśmy wiele przedsięwzięć mających na celu poprawę sprawności fizycznej i psychicznej kobiet – podkreśla Danuta Szpakowska. Stowarzyszenie prowadzi gimnastykę leczniczą, relaksację, gimnastykę w wodzie, zajęcia Nordic Walking. Organizuje zabiegi fizjoterapeutyczne, takie jak masaż i drenaż limfatyczny, mające na celu zmniejszenie powikłań występujących po zabiegu operacyjnym, chemioterapii i radioterapii. Regularne uprawianie gimnastyki dostosowanej do potrzeb kobiet leczonych z powodu raka piersi, relaksacja oraz stosowanie zabiegów fizjoterapeutycznych przyniosło ogromne rezultaty w zakresie sprawności fizycznej amazonek. Amazonki wiedzą, że dla długotrwałego leczenia i powrotu do pełnej aktywności w życiu rodzinnym i społecznym ważna jest kondycja psychiczna. Każda Amazonka staje przed problemem, jak zaakceptować siebie okaleczoną, jak walczyć ze stresem, jak zachować nadzieję na pomyślne wyjście z choroby. Oto podstawowe pytania, jakie zadawałyśmy sobie po zabiegach chirurgicznych – mówią panie. Spotkania indywidualne z psychologiem w siedzibie stowarzyszenia oraz grupowe w czasie warsztatów relaksacyjno – integracyjnych organizowanych corocznie w Kobylej Górze oraz w Ustroniu pozwoliły na poprawę kondycji psychicznej kobiet, przyczyniły się do lepszego samopoczucia oraz podwyższenia poczucia własnej wartości. -Sprawdzianami naszego powrotu do normalnego życia są organizowane wycieczki krajoznawcze, które wymagają odpowiedniej kondycji ogólnej i zaspakajają potrzebę wyrwania się z wąskiego kręgu bliskich przyjaciół, znajomych, by podziwiać uroki polskich krajobrazów, piękno przyrody, zabytki naszej historii i sztuki. Niezapomniane wrażenia pozostały po wycieczkach: Śladami Jana Pawła II – Kraków – Ojców-Wadowice, Warmia i Mazury, Wilno, Karpacz – Kotlina Jeleniogórska. Kazimierz Dolny- Nałęczów – Janowiec – Puławy, Świeradów, Drezno – podkreślają panie z kępińskiego klubu.

Kępiński Klub AmazonkiKępiński Klub Amazonki
Do zwyczajów stowarzyszenia należy udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Amazonek do Częstochowy, gdzie co roku składany jest akt zawierzenia Matce Bożej. – Każdy wyjazd do Częstochowy zawsze wzmacnia nas duchowo i pozwala na wspólne uczestniczenie w Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Spotkania z Matką Bożą są pełne wzruszeń, prosimy o zdrowie dla nas i swoich bliskich. Stają się też okazją do spotkań z koleżankami z innych stowarzyszeń Amazonek akcentują panie.
Każdego roku, tradycyjnie już, klub organizuje spotkania okolicznościowe, na przykład z okazji Dnia Kobiet, Wielkanocy, andrzejek, Bożego Narodzenia. Są to uroczystości zespalające, powiązane z kultywowaną w naszej kulturze obrzędowością, zawsze odbywają się w miłym, świątecznym nastroju, przy pięknie zastawionym stole. Wśród Amazonek goszczą wówczas radość, poezja i śpiew. -Nie jest nam obca terapia przez sztukę – podkreślają. Stąd nasz udział w spektaklach teatralnych, koncertach i widowiskach. Wspomnieć należy także nasze wyjazdy do Antonina na koncerty noworoczne.

Kępiński Klub Amazonki

Kępiński Klub Amazonki

Stowarzyszenie Amazonki

Wyróżnienia
23 stycznia 2008 roku Stowarzyszenie Kępiński Klub „Amazonek” otrzymało statuetkę „Przyjaciel Kępna”. Jest to wyróżnienie przyznawane firmom i instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju miasta i kreowania jego pozytywnego wizerunku. Z rąk burmistrza Piotra Psikusa statuetkę odebrała prezes stowarzyszenia Danuta Szpakowska.
Kępiński Klub „Amazonki” głosami czytelników „Twojego Pulsu Tygodnia” został laureatem „Złotej Trójki” w kategorii Pro Publico Bono za 2011 rok. Nagrodę przyznała Kapituła Konkursu Człowiek Roku Powiatu Kępińskiego.
Stanowimy wspólnotę, w której można znaleźć wsparcie, pociechę radę doznać poczucia godności i własnej wartości oraz przekonać się, że w grupie łatwiej zmagać się i radzić sobie z chorobą przewlekłą, nawracającą czy nieuleczalną. Pamiętamy, że właśnie przyjaźń, wzajemne zrozumienie i chęć pomagania sobie nawzajem jest karmą naszego działania – podkreśla Danuta Szpakowska, prezes Stowarzyszenie Kępiński Klub „Amazonki”.

Kępiński Klub AmazonkiKępiński Klub Amazonki21

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
logo PUP
Aktualne oferty pracy

Aktualne ofert Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. BRANŻA HANDLOWA Zawód PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – 1 osoba Wykształcenie średnie, Wymagania Pozyskiwanie nowych...

Zamknij