Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Kępińska Karta Seniora

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Kępna powstał program pod nazwą Kępińska Karta Seniora.

Program ten ma na celu:
- poprawienie jakości życia osób po 60 roku życia
- ułatwienie seniorom dostępu do dóbr kultury, sportu i rozrywki
- wzmocnienie kondycji finansowej seniorów
- kształtowanie pozytywnego wizerunku kępińskich seniorów.

karta-seniora1_Strona_1

Osoby po 60 roku życia, dzięki Kępińskiej Karcie Seniorów:

- otrzymują zniżki, rabaty u miejscowych przedsiębiorców,
- korzystają z karty za okazaniem dokumentu tożsamości, karta wydawana jest na podstawie wniosku, bezpłatnie, na czas nieokreślony,
- senior traci uprawnienia do korzystania z karty, gdy przestanie być mieszkańcem gminy Kępno. O zaistaniałym fakcie zobowiązany jest poinformować gminę i zwrócić kartę.

Partnerem programu może zostać każda osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot oferująca na rzecz seniorów:

- usługi
- zniżki
- ulgi lub zwolnienia

Przystąpienie partnera do kępińskiej karty seniora następuje na podstawie złożonej deklaracji w gminie Kępno.

karta-seniora1_Strona_2

Korzyści wynikające z przystąpienia do programu:- bezpłatna promocja w środowiskach senioralnych,- informacja dotycząca zniżek, ulg i zwolnień dostępna na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i na stronie gminy, jako instytucja przyjazna seniorom,- wszyscy partnerzy poprzez uczestnictwo w programie mają możliwość zwiększenia swojej rozpoznawalności oraz pozyskania nowej grupy stałych klientów.

Uczestnictwo partnera wygasa:

- po upływie okresu na, który nawiązano partnerstwo,- zakończenie działalności przez partnera- nieprzestrzegania przez partnera, postanowień programu.

karta-seniora1_Strona_3

Opracowano na podstawie materiałów UMiG Kępno.

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
harecrze-trzcinica (2)
Do Trzcinicy powrócili harcerze

Od 7 października 2017 roku w Trzcinicy rozpoczęła swoją działalność Drużyna Harcerska, do której przystąpiło dotychczas 26 osób. Zbiórki harcerskie...

Zamknij