Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Jednogłośnie uchwalili budżet powiatu

We wtorek 22 grudnia odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu Kępińskiego. Radni w tym dniu zgodnie przyjęli wszystkie zaplanowane projekty uchwał.

Podczas obrad podjęta została uchwała dotycząca zmian w budżecie na 2015 r., w myśli której dochody wynoszą 48 131 469,00 zł, natomiast wydatki stanowią kwotę 49 040 227,00 zł. Najważniejszą jednak sprawą, nad którą pochylili się radni powiatowi było uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej  oraz budżetu na 2016 r.

XIV-sesja-powiat-kepno-budzet8 XIV-sesja-powiat-kepno-budzet1

Przyszłoroczny budżet zakłada dochody na poziomie 47 573 600,00 zł oraz wydatki w wysokości 46 873 108,00 zł. Nadwyżka budżetowa w wysokości 700 492,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowane jest również zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł oraz spłata dotychczasowych kredytów i pożyczek w wysokości 2 400 492,00 zł. Planowane jest, więc obniżenie zadłużenia powiatu o kwotę 700 492,00 zł. Planowane obniżenie zadłużenia powiatu nie wpłynie negatywnie na wysokość inwestycji.

XIV-sesja-powiat-kepno-budzet4 XIV-sesja-powiat-kepno-budzet5 XIV-sesja-powiat-kepno-budzet6

W 2016 r. w powiecie kępińskim zaplanowane następujące inwestycje:

  • przebudowa drogi powiatowej (I etap) Trzebień – Opatów
  • przebudowa ul. Wieluńskiej w Kępnie
  • budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łęka Opatowska
  • przebudowa drogi gminnej na odcinku Grębanin – Żurawiniec
  • przebudowa ul. Walki Młodych w Kępnie

Pozostałe zadana inwestycyjne pochłoną ok 190 000 zł. Również nadwyżka budżetowa (ok 4 700 000 zł) może zostać przeznaczona na inwestycje powiatu.

XIV-sesja-powiat-kepno-budzet0

W przyszłym roku w planach powiatu jest również współpraca z gminami, w ramach której nastąpi wymiana określonych kwot pieniężnych jako wsparcie przy realizacji inwestycji.
Najistotniejsze grupy zadań bieżących realizowanych z budżetu powiatu to: oświata i wychowanie, drogi publiczne, pomoc społeczna i ochrona zdrowia, administracja oraz bezpieczeństwo publiczne.
Radni podczas głosowania nad uchwałami dotyczącymi budżetu byli jednogłośni.

Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Budżetu i Finansów wyraziły pozytywną opinię o przyszłorocznym budżecie.

XIV-sesja-powiat-kepno-budzet7 XIV-sesja-powiat-kepno-budzet9 XIV-sesja-powiat-kepno-budzet2 XIV-sesja-powiat-kepno-budzet3

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
mikolaj-trzcinica-przedszkole4
Trzcinica: spotkanie z Mikołajem

22 grudnia Mikołaj z workiem pełnym prezentów i słodyczy przybył do dzieci przedszkolnych w Trzcinicy. Niecodziennemu gościowi towarzyszył Wójt Gminy...

Zamknij