Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

IV sesja w Trzcinicy

25 marca odbyła się IV Sesja Rady Gminy Trzcinica. Na posiedzeniu obecny był również radny powiatowy Tomasz Gatner.

Podziękowania dla sołtysa Pomian

Początek obrad był okazją do podziękowania za długoletnią pracę Irenie Dybul – sołtysowi miejscowości Pomiany.
Dziękujemy, że zawsze zarażała nas Pani optymizmem, że nie było problemu żeby coś zrobić, można powiedzieć że była Pani dla nas dobrym przykładem powiedział Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik. Podziękowania w imieniu rady złożyła również Danuta Parzonka oraz w imieniu wszystkich sołtysów Gminy Trzcinica Zygmunt Podejma. Wszyscy zgodnie zaznaczyli, że Irena Dybul przez wszystkie lata swojego urzędowania była bardzo oddana swojej pracy. Potrafiła słuchać i rozmawiać z mieszkańcami wsi i jednocześnie zachęcić ich do pracy społecznej.

Sesja Rady Gminy TrzcinicaSesja Rady Gminy Trzcinica

Internet szerokopasmowy w gminie Trzcinica

Podczas swojego sprawozdania wójt poinformował o ważnej inwestycji dla gminy Trzcinica. Ma być nią Internet szerokopasmowy poprzez budowę otwartych światłowodowych sieci dostępowych. Projekt budowy oraz wykonanie inwestycji w bieżącym roku jest elementem dużego zadania pod nazwą „Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa”. Kosz takiego przedsięwzięcia to ok. 410 000 000 zł z czego 283 000 000 zł będą stanowić środki z Unii Europejskiej. Realizacja zadania ma objąć miejscowości Laski i Trzcinica gdzie do każdej posesji zostanie doprowadzony Internet szerokopasmowy. W kolejnych latach inwestycja ma być poszerzona o następne miejscowości.

Sesja Rady Gminy Trzcinica

Uchwały

Radni w Trzcinicy poruszyli kilka ważnych kwestii. Jednym z nich była uchwała w sprawie zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Laski w rejonie ogrodów działkowych i Osiedla Nowego. Dotyczy to przede wszystkim wyznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę produkcyjno – usługową. Projekt zmian przewiduje również budowę drogi publicznej łączącej Osiedle Nowe w Laskach z drogą powiatową. Na sesji jednogłośnie podjęto również uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Jak poinformował skarbnik Gminy Trzcinica do budżetu dołożono kwotę dotacji 486 zł na realizację programu Karta Dużej Rodziny. Podczas obrad radni podjęli również uchwałę w sprawie ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Koszty te kształtują się następująco: 4 zł/ dzień – za zajęcie 1 m 2 pasa drogi w celu prowadzenia robót, 40 zł rocznie – za zajęcie 1 m 2 pasa drogi w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami, 1,50/dzień – za zajęcie 1 m 2 pasa drogi w celu umieszczenia obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami oraz reklam.

Sesja Rady Gminy TrzcinicaSesja Rady Gminy Trzcinica

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Gminne Śniadanie Wielkanocne w Aniołce221
Wielkanoc w Aniołce Pierwszej

21 marca w Aniołce Pierwszej odbyło się Gminne Śniadanie Wielkanocne. W Sali Domu Ludowego zgromadzili się zaproszeni goście a wśród...

Zamknij