Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Inwestycje drogowe w gminie Kępno

Poniżej prezentujemy inwestycje drogowe w gminie Kępno zakończone, w trakcie realizacji oraz zaplanowane w 2016 r.

 Stan Zaawansowania zadań realizowanych z „Budżetu Obywatelskiego 2016”
1. Budowa chodnika w Olszowej (przy cmentarzu) – zadanie zrealizowane zakończone w 12.08.2016r.
2. Skwer Barw i zapachów przy ul. Spółdzielczej – zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie I etap listopad 2016r.
3. Budowa chodnika na ul. Kusocińskiego w Hanulinie – ogłoszono drugi przetarg na realizację planowane wykonanie w terminie do grudnia 2016r.
4. Budowa chodnika przy ul. Młyńskiej – rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania planowane zakończenie – listopad 2016r.
5. Przebudowa chodnika przy ul. Walki Młodych – zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie – październik 2016r.

Inwestycje drogowe realizowane w 2016 roku

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE

„Przebudowa ulicy Chopina, Moniuszki, Szymanowskiego i Paderewskiego w Kępnie”

W ramach zadania wykonano: – kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, nowe nawierzchnie asfaltowe oraz chodniki. Generalnym wykonawcą robót było Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., z Kępna. Wartość kontraktu 936 tyś zł.

„Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 859541 w Świbie – droga „donikąd” i budowa chodnika od kościoła do drogi powiatowej

W ramach zadania wykonano nawierzchnie asfaltowe: na drodze gminnej nr 859541 (donikąd) o szerokości 2,5m i długości 407 m, na drodze gminnej nr 859766 (przy blachach) o szerokości 2,5m i długości 220 m oraz wybudowano chodnik z kostki betonowej na odcinku 233,3 mb. Generalnym wykonawcą robót było Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., z Kępna. Wartość kontraktu 149.998,50 zł brutto.

„ Remont drogi gminnej Kierzenko – Domanin ”

Wykonano nową nakładkę bitumiczną oraz umocniono pobocza drogi na odcinku 700 mb. Generalnym wykonawcą robót było Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., z Kępna. Wartość kontraktu 134.316 zł brutto.

„Budowa drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Olszowie”,

W ramach zadania wybudowano drogę nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem oraz chodnikami. Długość wybudowanej drogi 415 mb, długości wybudowanych chodników 215 mb Generalnym wykonawcą robót było Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., z Kępna. Wartość kontraktu 351.173,91 zł brutto

„Przebudowa ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego i ul. Szkolnej w Kępnie”

Zakres zadania obejmował al. Marcinkowskiego na dł. 37 mb, ul. Szkolna na dł. ok. 48 mb.
W ramach zadania wykonano nawierzchnie jezdni z kostki granitowej, nawierzchnię chodników z kostki granitowej i płyt granitowych. Generalnym wykonawcą robót była firma JERZY MAJOREK P.P.U.H „Steinbudex-J.M.” ze Świdnicy. Wartość kontraktu 153.376,75 zł brutto.

„Przebudowa ulicy Strumykowej: w Kępnie”

Zakres zadania obejmował wykonanie nowych nawierzchni ul. Strumykowej w Kępnie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Aleje Marcinkowskiego.
W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z kostki z kamienia naturalnego – materiał z odzysku pozyskany przy zmianie nawierzchni płyty Rynku. Generalnym wykonawcą robót była firma JERZY MAJOREK P.P.U.H „Steinbudex-J.M.” ze Świdnicy. Wartość kontraktu 138.362,34 zł brutto.

„Budowa drogi gminnej nr G859684 w Borku Mielęckim”

Zakres zadania obejmował budowę jezdni asfaltowej dł. 528 mb, poboczy tłuczniowych wraz z rowami przydrożnymi. Generalnym wykonawcą robót była „PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX” Sp. z o.o., z siedzibą w Lublińcu. Wartość kontraktu 132.262,28 zł brutto.

INWESTYCJE DROGOWE W TRAKCIE REALIZACJI:

„Przebudowa ulicy Walki Młodych w Kępnie”

Zadanie obejmuje odcinek o długości 900 mb od al. Marcinkowskiego do nowo budowanego ronda łączącego ul. Walki Młodych z byłą drogą krajową nr 8.
Inwestycja obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej, oświetlenia, chodników z kostki betonowej, ścieżki rowerowej asfaltowej, wykonanie prawoskrętu na skrzyżowaniu ulicy Walki Młodych z Alejami Marcinkowskiego, wykonanie miejsc parkingowych z kostki betonowej w rejonie KOSIR-u oraz budowę małego ronda w rejonie boiska sportowego.
Generalnym wykonawcą robót było Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Kępna. Wartość kontraktu 2.024.099,56 zł brutto.

„Przebudowa ulicy Walki Młodych w Kępnie-rondo”

Inwestycja obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej, ścieżki rowerowej asfaltowej wraz z budową ronda łączącego ul. Walki Młodych z byłą drogą krajową nr 8.
Generalnym wykonawcą robót jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Kępna. Wartość kontraktu 750.394,87 zł brutto.

Cały zakres robót zostanie zakończony do połowy października 2016 roku.

Inwestycje których rozpoczęcie realizacji planowane jest w tym roku:

„Przebudowa ulic gminnych: Zamkowej, Szkolnej i Poniatowskiego (od ul. Kościelnej do ul. Zamkowej) w Kępnie” – planowane zakończenie lipiec 2017 roku;

Budowa ulic na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie: Karłowicza, Chełmońskiego – planowane zakończenie lipiec 2017 roku;

„Przebudowa ulicy Wolności w Kępnie ” – planowane zakończenie do połowy grudnia 2016;

„Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach” – planowane zakończenie do połowy grudnia 2016;

„Budowa drogi gminnej nr 859573 na terenie sołectwa Mikorzyn” – planowane zakończenie do połowy grudnia 2016;

Zrealizowane i planowane do realizacji budowy i Remonty chodników:

Budowa chodnika na ul. Kusocińskiego od kościoła do drogi asfaltowej w kierunku Zosina” w Hanulinie.
„Budowa chodnika w Klinach” w kierunku drogi krajowej nr 11.
„Przebudowa chodnika przy ulicy Walki Młodych w Kępnie” – w kierunku ul. Osińskiej.
„Przebudowa chodnika przy ulicy Młyńskiej w Kępnie” – od ul. Warszawskiej do budynku nr 7.
„Ulica Topolowa – etap II chodnik”
Przebudowa chodnika w Kierznie”
Budowa chodników we wsi Olszowa – przy cmentarzu i przy Szkole Podstawowej
Remont chodnika w ul. Cichej – lewa strona.

Reklama:

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Herb Gminy Kępno
DEN w Kępnie

W tym roku pracownicy oświaty w gminie Kępno będą świętować m.in. przy utworach Janusza Radka. 13 października o godzinie 17.00...

Zamknij