Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Informacje Gminy Kępno

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje z kępińskiego Ratusza.

,,Zielone wakacje z profilaktyką”
Gmina Kępno nie zapomniała o najmłodszych jej mieszkańcach. W ramach programu: ,,Zielone wakacje z profilaktyką”, zorganizowała bezpłatne półkolonie dla dzieci klas I-IV ze szkół podstawowych z gminy Kępno. W sumie 60 dzieci z Mikorzyna, Kierzna, Myjomic, Świby, Olszowy, SP nr 1 w Kępnie uczestniczyło w pierwszym turnusie.
Kolejny rozpocznie się 16 lipca dla takiej samej ilości dzieci. W ramach wypoczynku Gmina udostępniła korzystanie z Hali Widowiskowo-Sportowej, odkrytego basenu. Dzieci mogły zwiedzić zabytkową wieżę Wodociągów Kępińskich, Komendę Powiatowej Policji w Kępnie, Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, OSP Kępno, a także Radio Sud. Uczestnicy kolonii mieli również zorganizowaną wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego. Gmina zapewnia dla oby turnusów te same atrakcje oraz dba o bezpieczny dowóz, opiekę, wyżywienie i wypoczynek.

,,Ekojanosik”
Okres letni sprzyja przygotowaniom do sezonu grzewczego. Dzięki usilnym staraniom Burmistrza, w Gminie Kępno podpisano 163 umowy z mieszkańcami na wymianę niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi.
Działania proekologiczne w naszej gminie zostały dostrzeżone podczas II Międzynarodowego Forum Energetycznego i Środowiskowego ,,Ekozakopane”, które obyło się w dniach 4-6 czerwca. Burmistrz Piotr Psikus odebrał tytuł Ekojanosik za podjęte przez Gminę Kępno działania w zakresie poprawy jakości powietrza. Nominacje do nagrody zgłosiła organizacja odpowiedzialna za ochronę środowiska.
Nagroda „Ekojanosik – Zielona wstęga Polski” przyznawana jest za szczególne osiągnięcia związane z promocją działań ekologicznych i ochroną środowiska. Szczególnie dotyczy przedsięwzięć ograniczających smog, zanieczyszczenie wód czy wprowadzanie ekologicznego transportu. Oceniana jest także edukacja mieszkańców i działania związane z promocją turystyki oraz rekreacji na świeżym powietrzu.
W opinii burmistrza nagroda jest elementem motywującym do dalszej pracy na rzecz ochrony środowiska, bo jak już kilkakrotnie powtarzał – ekologia jest jego ,,oczkiem w głowie”

Trwają przygotowania do II Festiwalu Trzech Kultur
Nasz Festiwal Trzech Kultur zyskał uznanie władz centralnych. Na II edycje Gmina Kępno otrzymała wsparcie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w wysokości 148.000,00 zł. Już dziś zapraszamy mieszkańców Gminy Kępno na te wydarzenie, które odbędzie się 2 września 2018.

Pięknieje Wielkopolska Wieś
4 czerwca 2018 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie
dofinansowania projektów w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Spośród trzech złożonych wniosków z Gminy Kępno dofinansowanie w wysokości 18 000,00  zł uzyskał projekt pn.:  „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Mechnicach”. Całkowita wartość zadania to 27 207,72 zł

Nowe uchwały w sprawie sprzedaży alkoholu
Trwają prace nad projektami uchwał w związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży alkoholu, które sejm uchwalił w tym roku. W związku z tym kępińscy radni muszą podjąć nowe uchwały określające maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kępno oraz zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W marcu przez kilka dni przedstawiciele władz samorządowych i Kościoła wspólnie opracowywali strategię działania na rzecz trzeźwości w trakcie II Kongresu Trzeźwości, który tym razem odbył się w Kępnie. Podczas którego Burmistrz Piotr Psikus otrzymał pierścień św. Józefa, który jest wyrazem wdzięczności za podejmowane prace i inicjatywy na rzecz trzeźwości. Odznaczenie diecezjalne wręczył Ksiądz Biskup Edward Janiak.

Burmistrz Kępna z nagrodą „Filar Samorządu Terytorialnego”.
Dnia 26 czerwca 2018 roku, w Trzebawiu podczas Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus został uhonorowany nagrodą „Filar Samorządu Terytorialnego”. To najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Studiów Samorządowych. Nagroda „Filar Samorządu Terytorialnego” przyznawana jest za długoletnią i wybitną działalność na rzecz rozwoju wielkopolskiego samorządu lokalnego. WOKISS  jest najstarszym i największym stowarzyszeniem skupiającym samorządy w Polsce.

Bezpłatne badanie jelita grubego.
11 lipca 2018 roku, na Hali Widowiskowo – Sportowej w Kępnie odbyło się spotkanie edukacyjne poprzedzające profilaktyczne, bezpłatne badania jelita grubego.
Na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Kępno przeprowadza Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
lokal 9_jpeg
Bralin: Wielkie gwiazdy na festiwalu Lokal!

Nominowany do największej polskiej muzycznej nagrody Fryderyki zespół Mikromusic będzie 1 września tegoroczną gwiazdą festiwalu Lokal w Bralinie organizowanego przez...

Zamknij