Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Gospodarka niskoemisyjna w gminie Kępno

Gmina Kępno przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Kępno”.

Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 31 800,00 zł, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadania.

W dniu 18 czerwca 2015 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Kępno” przez firmę „EKO-Efekt” sp. z o.o. z Warszawy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Istotą Planu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmie wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii. Uwzględnione zostaną następujące elementy sektora publicznego i prywatnego: budynki, instalacje i urządzenia, transport, lokalna produkcja energii, planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne, współpraca z mieszkańcami, przedsiębiorcami i zainteresowanymi stronami.

Wszelkie prace termomodernizacyjne,  prace związane z rozbudową sieci cieplnych i gazowych, wymiana okien w budynkach użyteczności publicznej czy też ze zmianą sposobu ogrzewania wymagać będą ujęcia w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej. - zaznaczył burmistrz Piotr Psikus. 

Docelowo PGN ma być kluczowym dokumentem, dzięki któremu możliwe będzie ubieganie się o wsparcie finansowe z nowej perspektywy finansowania UE na lata 2014-2020 dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, planowanych do realizacji na terenie Gminy Kępno przez podmioty funkcjonujące w różnych obszarach aktywności. Identyfikacja zadań i inwestycji oraz włączenie ich do PGN zwiększy szanse każdego uczestnika PGN w ubieganiu się o fundusze unijne.

Urząd już rozpoczął wysyłanie pierwszych ankiet do mieszkańców. Dzięki nim otrzymamy odpowiedzi od przedsiębiorców lub firm czy są zainteresowani takimi inwestycjami czy chcieli by swoje obiekty poddać termomodernizacji. Muszę zaznaczyć, że w tym procesie ważną rolę odgrywa Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego. Apeluję również do właścicieli nieruchomości i zakładów pracy o pilne uaktualnienie danych swoich obiektów w Wydziale Geodezji i zgłoszenie swoich budynków do odbiorów. - mówił burmistrz. Jak zaznaczył P. Psikus jeżeli, obiekt nie zostanie zgłoszony wówczas właściciele takich nieruchomości nie będą mieli najmniejszych szans na ubieganie się o dofinansowanie w ramach termomodernizacji. 

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Psikus
Kępiński Budżet Obywatelski 2016

W dniu 23 lipca 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podpisał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Kępno...

Zamknij