Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Gmina Trzcinica w rankingu „Rzeczpospolitej”

14 lipca 2014 r. w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników X jubileuszowej edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2014.

Od dziesięciu lat Kapituła, której przewodniczy były premier prof. Jerzy Buzek dokonuje oceny samorządów w Polsce w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. W bieżącym roku pojawiły się także podkategorie, takie jak gminy innowacyjne i najskuteczniej korzystające z unijnych pieniędzy. W Kapitule zasiada 10 osób w tym między innymi prof. Jerzy Stępień Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego Senatu, Pani Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Pan Adam Kowalewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Tegoroczny ranking obejmował lata 2010 – 2013 (ubiegłoroczny 2009 – 2012).

W pierwszym etapie wybrane zostały miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami właśnie w latach 2010 – 2013 i jednocześnie w tym czasie najwięcej inwestowały. Te dane pochodziły z Ministerstwa Finansów.

Gmina Trzcinica w tej dziedzinie otrzymała 30,18 punktów. Uwzględniano tutaj średnie dochody w kwocie 3256 złotych na osobę. Sporo dochodów pochodziło ze środków zewnętrznych z różnych źródeł, gdyż Gmina Trzcinica należy do samorządów o stosunkowo niskich dochodach własnych, a więc uzyskiwanych z podatków, opłat, udziałów w podatku dochodowym itp. W związku z tym ciągle poszukiwane i pozyskiwane są środki zewnętrzne i to zostało zauważone. Oceniono także wydatki, które średnio wyniosły 2864 złote na osobę, w tym w dużej części na zadania inwestycyjne. W latach 2010 – 2013 inwestycje w Gminie Trzcinica to około 16 000 000 złotych co stanowiło przykładowo w roku 2012 około 33% a w 2011 nawet około 35% wszystkich wydatków. W bieżącym roku, w którym środków zewnętrznych jest już znacznie mniej, gdyż kończą się programy unijne na lata 2007 – 2013 a nowe jeszcze się nie rozpoczęły, nadal jest to około 20% wszystkich wydatków.

Największe inwestycje tego okresu to rewitalizacja miejscowości Laski, w zakresie której znalazły się: budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej z zawierającej azbest na PCV, odbudowa dróg i części chodników, gruntowny remont kanalizacji deszczowej. Ponadto powstało w tym czasie wiele nowych dróg w tym także w mniejszych miejscowościach, które oczekiwały tego przez wiele lat. Przeprowadzono kompleksowy remont Stacji Uzdatniania Wody w Trzcinicy oraz wybudowano nowe wodociągi w różnych częściach Gminy Trzcinica. Podłączono do gminnej sieci wodociągowej miejscowości Aniołka Druga, Siemionka i Jelenia Głowa. Duże zmiany dokonały się w infrastrukturze sportowej, powstał stadion sportowy w Laskach, zmodernizowano stadion sportowy w Trzcinicy, powstały boiska wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Laskach i Trzcinicy. Zmodernizowano lub wybudowano od podstaw boiska sportowe w Teklinie, Wodzicznej, Kuźnicy Trzcińskiej, Piotrówce i Pomianach. Wykonane zostały place zabaw w Aniołce Pierwszej, Laskach, Kuźnicy Trzcińskiej, Pomianach, Piotrówce, Wodzicznej i Trzcinicy. Gruntowne remonty bazy kulturalnej realizowane były w obiektach Domów Ludowych w każdym sołectwie. Nie zapomniano także o obiektach, w których realizowane są zadania społeczne, a więc modernizowano i remontowano oba Zespoły Szkół, zmodernizowano obiekt biblioteki w Laskach, pozyskano środki na budowę biblioteki w Trzcinicy, wybudowano przedszkole w Trzcinicy dla 100 dzieci oraz rozpoczęto opracowywanie dokumentacji przedszkola w Laskach.

Oprócz inwestycji, w rankingu pozytywnie oceniono niskie zadłużenie na koniec tego okresu wynoszące 19,3 %. Gmina Trzcinica zakwalifikowała się do drugiego etapu gdzie oceniano według 18 kryteriów. Tutaj Gmina Trzcinica otrzymała 23,27 punktów. Wśród kryteriów znalazły się: udział wydatków na działalność organizacji pozarządowych, a więc klubów sportowych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych. W stosunku do dochodów, a więc i możliwości, udział ten jest proporcjonalnie wysoki i zostało to zauważone. Analizie poddano także wydatki na remonty obiektów mieszkaniowych będących własnością Gminy Trzcinica. Dobrze wypadły działania z zakresu wspierania przedsiębiorczości, a więc uchwała o pomocy „de minimis”, zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, liczba nowych podmiotów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, które otworzyły swoją działalność. Uwzględniono także Kartę Dużej Rodziny i wiele innych działań w zakresie społecznym.

wójt Grzegorz HadzikPo zsumowaniu punktacji Gmina Trzcinica otrzymała 53,46 punktów, dzięki czemu uplasowała się na 29 miejscu w pierwszej setce samorządów wiejskich w Polsce (4 w Wielkopolsce). W ubiegłym roku było to 57 miejsce. Jak dodaje Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik: Cieszę się ze wspólnego sukcesu Naszej Gminy w tym prestiżowym rankingu. Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają i pomagają w tym dużym zadaniu jakim jest funkcjonowanie Gminy Trzcinica. Wyróżnienie, nad którym patronat objął prof. Jerzy Buzek jest zachętą do dalszej i wzmożonej pracy. Jest to wspólny sukces Rady Gminy Trzcinica, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń oraz mieszkańców Naszej Gminy.

źródło: Gmina Trzcinica

Komentarze

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
PTTK Ostrów Wielkopolski
Szlaki turystyczne w Bralinie i w Kępnie odnowione

Grupa znakarska działająca przy oddziale PTTK w Ostrowie Wielkopolskim odnowiła piesze szlaki w paśmie Wzgórz Ostrzeszowskich o kolorze zielonym WK...

Zamknij