Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Gmina Trzcinica partnerem PCPR w Kępnie

Radni z gminy Trzcinica podczas sesji absolutoryjnej  18 czerwca podjęli również uchwałę zmierzającą do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Trzcinica/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcinicy a Powiatem Kępińskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie.

Dzięki niej wsparcie w postaci wyjazdu połączonego z zajęciami terapeutycznymi otrzymają matki pobierające świadczenia pielęgnacyjne (10 matek), ich niepełnosprawne dzieci oraz najbliższe otoczenie (pozostałe dzieci), a także ofiary przemocy (3-4 osoby). Projekt  „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam… – budowanie lokalnego systemu wsparcia” otrzyma wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a Trzcincia jako jedyna gmina w powiecie podchwyciła pomysł współpracy partnerskiej  z PCPR w Kępnie.  Wkład własny gminy wyniesie 7 tys. zł, a z kwotą dotacji i wkładem PCPR w Kępnie koszt zadania wyniesie ok. 130 tys. zł. Pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie przewidzianym umową jest jednym z elementów projektu „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam… – budowanie lokalnego systemu wsparcia”. Pozostałe zadania z projektu (nieobjęte umową pomiędzy PCPR w Kepnie a GOP-sem w Trzcinicy) realizowane są na terenie całego powiatu a wartość dotacji wynosi prawie 1 mln zł przy minimalnym wkładzie własnym.

Pozyskanie tak dużej dotacji jak mówi Dyrektor PCPR w Kępnie Zuzanna Czworowska było obarczone wymogiem partnerstwa, który spełniono nawiązując współpracę z Gminą Trzcinica.

Sesja Rady Gminy w Trzcinicy

Komentarze

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wójt Grzegorz Hadzik ma absolutorium
Jednogłośne absolutorium w Trzcinicy

18 czerwca 2014 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Trzcinica. Jak mówili radni było to już siódme z rzędu jednogłośne...

Zamknij