Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

inwestycje

Ponad 3 mln zł dotacji na kanalizację w Trzcinicy

trzcinica-kanalizacja

W ubiegłym roku Urząd Marszałkowski w Poznaniu ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w ramach Osi Priorytetowej 4 „ŚRODOWISKO”, Działanie 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa”. W ramach konkursu swój wniosek „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogolnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę […]

Kępno: Dotacja na budowę boiska przy ZSP Nr 1

powiat-kepno-boisko-4

7 kwietnia w Poznaniu Wicestarosta Powiatu Kępińskiego – Grażyna Jany wspólnie z Członkiem Zarządu Powiatu Kępińskiego – Michałem Błażejewskim przy kontrasygnacie skarbnika Marcina Trojaka podpisali z Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego umowę na dofinansowanie projektu: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie”.

Trzcinica: Rozpoczęto budowę bieżni

trzcinica-2

Rozpoczęła się budowa bieżni lekkoatletycznych wraz ze skoczniami do skoku w dal w Zespole Szkół w Laskach i Zespole Szkół w Trzcinicy. Prace wykonuje Firma Handlowo – Usługowa Rotoprofi za łączną kwotę 133 762,93 zł z czego prawie 50% pochodzi z dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme