Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Finanse Gminy Trzcinica w 2017 roku

Budżet Gminy Trzcinica na 2017 rok zawiera kwotę dochodów 19 882 161,27 złotych i 21 095 842,01 złotych wydatków.

Różnica budżetowa w kwocie 1 213 680,74 złote pierwotnie planowana do pokrycia kredytem zostanie sfinansowana w większości środkami wolnymi, które pozostaną po rozliczeniu roku 2016.
Inwestycje w roku 2017 zaplanowano na poziomie 3 797 760,34 złotych, z czego 2 000 000 złotych to środki zewnętrzne. Kwota inwestycji wzrośnie jeszcze o około 500 000 złotych ze środków pozostałych po rozliczeniu 2016 roku. Ponadto inwestycje w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia złożonych wniosków zostaną zasilone o kolejne pozyskane środki zewnętrzne.
Inwestycje w roku 2017 to budowa dróg w miejscowościach Smardze kierunek Dom Ludowy, Piotrówka kierunek Kępno, Wodziczna kierunek Kuźnica Trzcińska. W ramach wolnych środków dofinansowany będzie remont drogi powiatowej Pomiany – Kuźnica Trzcińska. Zmodernizowana zostanie w postaci nakładki asfaltowej droga w Teklinie. W Laskach powstanie chodnik na ulicy Osiedle Spółdzielcze, a w Trzcinicy na ulicy Pocztowej.
Zmodernizowany zostanie plac przy tablicy pamiątkowej UG w Trzcinicy oraz plac przy Przychodni w Laskach.
W Trzcinicy zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowę systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg etap I.
Modernizowana będzie hydrofornia w Teklinie .
Sporo będzie się działo w Domach Ludowych – w Aniołce Pierwszej wykonane zostanie centralne ogrzewanie, elewacja zewnętrzna i zmodernizowane łazienki, podobnie w Kuźnicy Trzcińskiej zmodernizowane zostaną łazienki oraz podłoga w dolnej kondygnacji.
W Piotrówce wykonana zostanie elewacja zewnętrzna, pomalowane pomieszczenia i zmodernizowana kuchnia, a w Pomianach zmodernizowane łazienki oraz zakupione wyposażenie kuchni. W Domu Ludowym w Smardzach zakupione zostanie wyposażenie, a w Wodzicznej wyposażenie pomieszczeń i kuchni oraz wykonana dokumentacja projektowa centralnego ogrzewania.
W zakresie bezpieczeństwa udzielone zostaną dotacje dla OSP, w tym na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Aniołce Pierwszej. Udzielona zostanie dotacja na budowę Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Michałkowie – Ostrów Wielkopolski.
W obu zespołach szkół wybudowane zostaną nowoczesne bieżnie ze skocznią w dal – został już ogłoszony przetarg Zespół Szkół w Laskach przejdzie kompleksową modernizację. Przeprowadzone zostaną bieżące remonty w obu placówkach oświatowych oraz zakupione wyposażenie i kolejne pomoce dydaktyczne.
Sporo wykonane zostanie w zakresie bazy sportowej i rekreacyjnej. W Pomianach i Teklinie powstaną wiaty grillowe, w Laskach, Trzcinicy i Smardzach place zabaw z miejscami rekreacji. Stadion oraz Orlik w Trzcinicy doposażony zostanie w utwardzone place, a na stadionie w Laskach dokończone oświetlenie.
Wymienionych i zmodernizowanych zostanie kolejnych 40 lamp i latarni w Aniołce Pierwszej, Borku, Kuźnicy Trzcińskiej, Laskach, Wodzicznej, Dzierżążniku, Trzcinicy, Smardzach, Piotrówce i Pomianach.
Oprócz inwestycji sporo będzie się działo w kulturze i sporcie. Odbył się się V Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych. Odbędzie się Gminny Koncert Chórów, Gminne Śniadanie Wielkanocne, Gminny Dzień Matki, IX Dni Gminy, III Bieg Uliczny im. Janusza Smiatacza, Gminne Dożynki w Piotrówce, Gminny Konkurs Fotograficzny, Gminne Spotkanie Opłatkowe i wiele innych lokalnych wydarzeń.
Oprócz działalności Urzędu Gminy w tym zakresie Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy na realizację bieżących zadań z zakresu kultury otrzyma dotację w kwocie 277 906 złotych.
Na realizację zadań w zakresie sportu zaplanowano 182 374,38 złotych, w tym na dotacje dla klubów sportowych 79 000 złotych.
Kolejne środki na zadania kulturalne i rekreacyjne zaplanowano w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego. Środki funduszu sołeckiego w 2017 roku we wszystkich sołectwach to łącznie 156 173,09 złotych i obejmują 30 zadań, z czego wiele ma charakter rekreacyjny i prokulturalny. Są wśród nich Festyn Rodzinny w Laskach, Festyn integracyjny w Pomianach, Rajd rowerowy, Biesiada Trzcinicka, Dzień Dziecka i Festyn integracyjny w Wodzicznej. Zorganizowane zostaną także imprezy integracyjne dla mieszkańców w Aniołce Pierwszej, Smardzach i Kuźnicy Trzcińskiej.

Grzegorz Hadzik

 

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
quick park
Quick Park Kępno z siecią OH Kino

Galeria handlowa Quick Park w Kępnie podpisała umowę najmu 934 m2 powierzchni z polską siecią kin – OH Kino. Będzie...

Zamknij