Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

W drugiej klasie można wygrać z maturzystami

Tomasz Gąszczak, uczeń drugiej klasy technikum agrobiznesu w Zespole Szkół   Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie pokonał maturzystów podczas eliminacji okręgowych Olimpiady.

W dniach 11 – 12 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance koło Opalenicy odbyły się eliminacje okręgowe XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W eliminacjach wzięło udział około 200 uczniów reprezentujących 60 szkół z województw m. in.: wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko – pomorskiego.                             

Olimpiada prowadzona jest równocześnie w 9 blokach tematycznych takich jak: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo), ochrona i inżynieria środowiska, żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, agrobiznes, leśnictwo, architektura krajobrazu.                                                                                 

Olimpiada jest trzystopniowa i obejmuje:  I  stopień – zawody szkolne,   II stopień  – zawody okręgowe (międzywojewódzkie),  III stopień  – zawody centralne. Na wszystkich stopniach przewiduje się: eliminacje pisemne, eliminacje praktyczne, a na szczeblu szkolnym również finał ustny. Pieczę naukową nad zawodami w  Okręgu Poznańskim sprawowali pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Podczas eliminacji okręgowych XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance koło Opalenicy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie reprezentowali:

  1.  Tomasz Gąszczak z kl. II TC (zawód technik              agrobiznesu) z Łęki Opatowskiej, gmina Łęka Opatowska w   bloku agrobiznes.

 2. Piotr Markiewicz z kl. II TA (zawód technik rolnik) z Łęki Opatowskiej, gmina Łęka Opatowska w bloku produkcja roślinna.

  3. Błażej Myśliński z kl. III TA (zawód technik rolnik) z Taboru Małego, gmina Bralin w bloku mechanizacja rolnictwa.

  4. Dawid Tomalik z kl. IV TA (zawód technik rolnik) ze Smardz, gmina Trzcinica w bloku produkcja zwierzęca.

Bardzo blisko końcowego sukcesu był Błażej Myśliński.Opiekunem uczniów na eliminacjach okręgowych był Jan Kokot, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  w Kępnie.

Tomasz Gąszczak okazał się jedynym uczestnikiem z klas drugich technikum w bloku agrobiznes. W pokonanym polu zostawił reprezentantów innych szkół, którzy w większości byli uczniami klas czwartych i są już w zasadzie tegorocznymi absolwentami, kończącymi swoją edukację w szkole ponadgimnazjalnej. Tomasz będąc dopiero w połowie swojej edukacji w zawodzie technik agrobiznesu zdobył 88 punktów na 120 możliwych. Dla porównania, laureat II miejsca zdobył 78,5 pkt., a laureatka III miejsca 72 punkty.

 I miejsce Tomka to kolejny sukces w rodzinie. Nie takdawno ojciec Tomasza, Dariusz Gąszczak – sołtys Łęki Opatowskiej otrzymał zaszczytny tytuł Sołtysa Roku 2013. Tytuł ten nadała mu kapituła konkursu organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i miesięcznik Gazeta Sołecka.

 Wszyscy laureaci trzech pierwszych miejsc będą reprezentować Okręg Poznański Olimpiady na eliminacjach centralnych, które zostaną rozegrane 6 i 7 czerwca 2014 r. w Nawojowej, koło Nowego Sącza w województwie małopolskim.  Zgodnie z regulaminem Olimpiady Tomasz Gąszczak, laureat I miejsca zapewnił już naszej szkole dwa miejsca w eliminacjach okręgowych OWiUR w bloku agrobiznes w XXXIX edycji w przyszłym roku.

Tomek gratulujemy i życzymy sukcesów podczas eliminacji centralnych za dwa miesiące.

                                                                                             Jan Kokot    

tomasz gaszczak - laureat i miejsca eliminacji nokregowych xxxviii olimpiady wiedzy i umiejetn

tomasz gaszczak odbiera dyplom za i miejsce w bloku agrobiznes z rak prof. dr hab. andrzeja l

tomasz gaszczak z opiekunem janem kokotem, nauczycielem przedmiotow zawodowych w zsp nr 2 w kepnietomek odbiera nagrody za i miejsce w bloku_agrobiznes

dyplom t.gaszczaka okreg 2014  

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
konferencja prasoowa
Zamiast nowoczesnej drogi „mijanki” do ZZO w Olszowej

W celu umożliwienia dojazdu do Zakładu Zagospodarowania Odpadów zgromadzenie wspólników spółki Inwestor zdecydowało o budowie „mijanek” na drodze Krążkowy-Kierzno.  ...

Zamknij