Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Droga za droga!

Na ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Kępno przewodniczący Andrzej Stachowiak oraz zastępca burmistrza Artur Kosakiewicz przedstawili radnym bardzo drogą inwestycję, która w najbliższym czasie ma zostać zrealizowana w Kępnie.

1.200.000zł za 500 m drogi.

Chodzi o ul. P. Potworowskiego na Osiedlu Jana Pawła II. Na odcinku 541 mb (od mostu do skrzyżowania z ulicą Nowowiejskiego) ma powstać droga z chodnikami po dwóch stronach, ścieżką rowerową i 20 słupami oświetleniowymi za ponad 1.200.000 zł. Dodatkowo w projekcie są zaplanowane zjazdy do posesji oraz do pól, gdzie nie ma jeszcze wyznaczonych działek. Wraz z nową inwestycją powstanie również niezbędna kanalizacja deszczowa.
7 listopada 2014 roku został ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji, który wygrało przedsiębiorstwo z Kalisza. Pozostało tylko wykonanie tej modernizacji. Jednak obecne władze Kępna nie zgadzają się na tak kosztowną drogę i próbują znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji. Zastępca burmistrza tłumaczył, że w owym miejscu nie ma potrzeby budowania zjazdów do pól czy dwóch chodników na całej długości.

Sesja Rady Miejskiej w Kępnie

Sytuacja bez wyjścia?

Zdaniem Artura Kosakiewicza – Przetarg został ogłoszony, oferty zostały wybrane i na dzień dzisiejszy nie ma prawnej możliwości jego unieważnienia. Próba wykręcenia się od podpisania umowy jest niezgodna z prawem, skutkuje dyscypliną finansów publicznych a z drugiej strony, wykonawca, który wygrał przetarg może złożyć roszczenie gminie o zawarcie umowy na drodze sądowej. Jedyne co można zrobić to próbować rozmawiać z tą firmą. Jednak jaki ma interes przedsiębiorca, który wygrał przetarg by odstąpić od swojego zysku? – tłumaczył radnym wiceburmistrz. Właściwie firma składając ofertę już ponosi koszty w postaci sporządzenia niezbędnych dokumentów. Możliwe, że uda się dojść do porozumienia z przedsiębiorstwem i odstąpić od umowy w zamian za odszkodowanie. Jednak takie wydatkowanie środków publicznych narusza dyscyplinę finansów publicznych i może spowodować poniesienie kary pieniężnej przez gminę.

Ul. Potworowskiego w Kępnie
Jak to możliwe, że budowa drogi w takim zakresie nie budziła większych zastrzeżeń radnych w poprzedniej kadencji? Dopiero teraz radni zastanawiają się nad zasadnością wydania 1.200.000zł na nieco ponad 500 m drogi? Przecież w sporej części obecna rada to także radni z poprzedniej kadencji, którzy zapewne wcześniej (kilka miesięcy temu) głosowali za tą inwestycją. Teraz się przeciwni takiemu rozwiązaniu.
Wiadomo, że mieszkańcy Osiedla Jana Pawła II od dawna starają się o polepszenie swojej sytuacji. Ich drogi po deszczu stają się bardzo uciążliwe, mieszkańcy grzęzną w błocie. Trudno po nich jeździć, nie mówiąc już o chodzeniu. Ulica Potworowskiego również do nich należy, jednak, jak zaznaczył Kosakiewicz nie jest zbyt ludnie zamieszkała i w sporej części są na niej pola uprawne.

sesja Rady Miejskiej w Kępnie

Radni przejęli odpowiedzialność

Radni na sesji głośno popierali zamiary obecnej władzy zmierzające do zmniejszenia kosztów inwestycji na tej ulicy, wskazując na możliwość zmodernizowania większej ilości dróg za te same pieniądze lecz w mniejszym zakresie. Padła też propozycja rozciągnięcia inwestycji w czasie. Jednak zdaniem A. Kosakiewicza – Każda zmiana umowy wykraczająca poza zmiany, które są w niej przewidziane jest niemożliwa. Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że zamówiliśmy 500 m drogi a teraz próbujemy negocjować, żeby zrobić za te same pieniądze np. 3 km. –tłumaczył.

ul. Potworowskiego w Kępnie

Adam Tęsiorowski zaapelował – Nie stać nas i długo nie będzie stać na budowanie takich dróg, które są projektowane w gminie Kępno (..) Droga pobudowana do biura pracy, ponad 100 mertów za 500.000zł komu potrzebna? Droga w Olszowie na osiedlu za ponad 1mln.zł, komu potrzebna? Następne drogi to Prusa, Reymonta, w kostce, granicie, komu potrzebna ?(…) Śmiem twierdzić że straciliśmy przez takie inwestycje ok. 1 mln zł. Co powiedzieć ludziom w pozostałej części osiedla i w całej gminie, robimy drogi za 200.000 po kilometrze a tu za 1.200.000zł za 500 m znowu następne Las Wegas, po to żeby sobie chłop na pole wjechał zjazdem, kombajnem. To jest dla mnie karygodne. – podsumował radny.
Odpowiedzialność za zmianę inwestycji na ulicy Potworowskiego wzięła na siebie rada podpisując oświadczenie o następującej treści:
Rada Miejska w Kępnie uważa za niecelowe realizowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa ul. Potworowskiego na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie” w zakresie, w jakim został ogłoszony przetarg w dniu 7 listopada 2014 roku. Rada Miejska w Kępnie wnosi do burmistrza o podjęcie stosownych działań mających na celu zmianę zakresu technologii realizowanych robót w ten sposób, by w pierwszej kolejności wykonać: odwodnienie, nawierzchnie drogowe, wjazdy na posesje zamieszkane oraz niezbędne oświetlenie uliczne. Zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe Rada Miejska w Kępnie przekaże na realizację kolejnych zadań związanych z budową dróg i oświetlenia ulicznego na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie.
W ten sposób rada dała burmistrzowi możliwość negocjacji / zerwania umowy z kaliską firmą biorąc pod uwagę zapłatę odszkodowania.

ul. Potworowskiego w Kępnie

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
IV Sesja Rady Gminy Perzów
Sesja w Perzowie

W Perzowie 23 lutego odbyła się IV sesja Rady Gminy. Na posiedzeniu obecni byli nowo wybrani sołtysi, a są nimi:...

Zamknij