Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Droga Baranów – Jankowy otwarta

W dniu 8 października 2015 r. nastąpiło uroczyste otwarcie przebudowanej drogi na odcinku Baranów – Jankowy.

W wydarzeniu tym udział wzięli m.in.: Starosta Kępiński – Witold Jankowski; Wójt Gminy Baranów – Bogumiła Lewandowska – Siwek; Sekretarz Starostwa Powiatowego w Kępnie – Magdalena Osada; Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Jerzy Dobrzyński; Naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu Marcin Wiśniewski; Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie – Maciej Hojeński; przedstawiciele firmy SKANSKA S.A. – wykonawcy inwestycji; inspektor nadzoru – Marek Kozioł; przedstawiciele PKP PLK Ostrów Wielkopolski.

Uroczyste otwarcie drogi Baranów - Jankowy
Inwestycja realizowana była w ramach projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy”.
Całkowity koszt realizacji tego zadania to ok. 3 mln 760 tys. zł, w tym dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ok. 1 mln 880 tys. zł oraz dofinansowanie Gminy Baranów i partnerów prywatnych inwestycji w wysokości ok. 500 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości ok. 1 mln 895 tys. zł to środki własne Powiatu Kępińskiego.
Należy podkreślić, że przedsięwzięcia to realizowane było w partnerstwie z następującymi podmiotami:
• Gmina Baranów;
• P.P.U.H. „STOLAR” sp.j., Dariusz Jurasik;
• Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Jurek” Danuta i Piotr Żurecki sp.j.
Poza tym przejazd kolejowy na odcinku przebudowanej drogi wykonany został przy współpracy z PKP PLK Ostrów Wielkopolski
Warto przypomnieć, że na realizację powyższego przedsięwzięcia ogłoszony został przetarg nieograniczony. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wybrano firmę SKANSKA S.A. Natomiast nadzór na inwestycją sprawował Pan Marek Kozioł i Piotr Witczak. Prace rozpoczęto na przełomie maja/czerwca 2015, a zakończenie realizacji przedsięwzięcia nastąpiło 30 września 2015 r.
Przedsięwzięcie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy na odcinku od miejscowości Baranów do miejscowości Jankowy. Długość odcinka objętego wnioskiem to 3 225 m.

Uroczyste otwarcie drogi Baranów - Jankowy
Szczegółowy zakres inwestycji obejmował m.in.: wzmocnienie i poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni, wykonanie chodnika z asfaltobetonu, przebudowa istniejącego chodnika, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z asfaltobetonu, wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowa skrzyżowania z drogami gminnymi, odmulenie rowów, oczyszczenie przepustów, przebudowa zjazdów z drogi w zakresie pasa drogowego, wycinka drzew, remont mostu w zakresie płyty nośnej i wspornika dla chodnika, wzmocnienie skarp i dna rzeki Niesób na długości 10 m kostką granitową, przebudowa przepustu Ø 600 na Ø 1000, wyznaczenie 5 przejść dla pieszych oraz 1 przystanku autobusowego wraz z oświetleniem przejść.
Efektem przedmiotowej inwestycji było m.in.: 3225 m przebudowanej drogi, 1 przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową, 4 m nowo wybudowanych chodników, 130 m przebudowanych chodników, 2793 m nowo wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych, 1071,9 m nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej, 5 nowo wybudowanych przejść dla pieszych.
W ramach przedsięwzięcia wykonana została nowa nawierzchnia jezdni, która spowoduje zmniejszenie emisji hałasu i polepszenie warunków akustycznych na terenach graniczących z inwestycją, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej. Ponadto na skutek realizacji przedsięwzięcia nastąpi również poprawa płynności ruchu.

Uroczyste otwarcie drogi Baranów - Jankowy

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
P. Psikus
Podsumowanie Budżetu Obywatelskiego

W dniu 29 września 2015 r. o godzinie 10:00 zakończyło się głosowanie na zadania zgłoszone w ramach Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego...

Zamknij