Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Dotacja dla MOPS w Kępnie

Projekt „miękki” Gminy Kępno złożony w konkursie w ramach WRPO2014+, Poddziałanie: Usługi społeczne i zdrowotne pozytywnie przeszedł ocenę formalno-merytoryczną i został wybrany do dofinansowania.

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu zostanie podpisana, jeżeli do dofinansowania zostanie zatwierdzony również zintegrowany z nim projekt inwestycyjny, który Gmina planuje złożyć w konkursie w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie 9.1.2.: Infrastruktura społeczna. Nabór wniosków projektowych w tym konkursie trwa do 24 listopada 2017 r. W przypadku zatwierdzenia do dofinansowania obu projektów w Kępnie powstanie nowy klub seniora wraz z centrum wsparcia opiekunów faktycznych.

Kwota dofinansowania to 1 635 814, 95 zł, wartość projektu ogółem 1 721 910,48 zł.

Celem zatwierdzonego już przez Urząd Marszałkowski projektu „miękkiego” „Razem z Szansą – wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno” jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych w Gminie Kępno i wsparcie opiekunów faktycznych, co spowoduje zwiększenie liczby osób objętych usługami opiekuńczymi w formie stacjonarnej opieki dziennej w klubie seniora oraz usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania. Projekt skierowany jest do osób starszych niesamodzielnych, w szczególności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, przede wszystkim osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego i ich opiekunów faktycznych.

Zaplanowano następujące działania:
1.Prowadzenie klubu seniora:
-utworzenie nowych miejsc w klubie i pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowanie klubu
2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
-świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
3. Prowadzenie Centrum Wsparcia Opiekunów (CWO)
-utworzenie i bieżące funkcjonowanie 4 miejsc krótkookresowego pobytu dziennego/całodobowego dla osób niesamodzielnych
-utworzenie i bieżące funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
-prowadzenie poradnictwa psychologicznego i prawno-socjalnego/szkoleń
-organizacja spotkań grup wsparcia

Projekt ma być realizowany w partnerstwie Gminy Kępno/MGOPS i Spółdzielni Socjalnej „Szansa”.
Projekt jest zintegrowany z projektem inwestycyjnym, w ramach którego planowane jest wybudowanie infrastruktury społecznej niezbędnej na potrzeby prowadzenia klubu seniora i centrum wsparcia opiekunów.
Projekt odpowiada na potrzeby w świadczeniu usług społecznych z uwzględnieniem trendów demograficznych i poziomu dostępności usług społecznych w Gminie Kępno w oparciu o analizę przeprowadzoną przez MGOPS.

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
slajd
Kępno: Podsumowano gospodarkę odpadami

Na konferencji prasowej, która odbyła się 24 października, podsumowany został system gospodarki odpadami. System gospodarki odpadami działa od 1 lipca...

Zamknij