Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Dofinansowanie dla Wodociągów Kępińkich

W styczniu 2018 roku spółka Wodociągi Kępińskie sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację zadań w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kępno – etap III w wysokości 33,00 mln zł.

Wartość zadań z całego projektu to 51,7 mln zł, w tym:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mikorzyn i Domanin - 20 305 060,31 zł
2. Budowa układu grzewczego opartego na pompach ciepła na oczyszczalni ścieków - 313 689,95 zł
3. Opracowanie systemu informacji geograficznej (system informacji przestrzennej gis, sip) Montaż systemu zdalnego powiadamiania na Stacjach Uzdatniania Wody I przepompowniach ścieków - 2 000 000,00 zł
4. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej i budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej – oś. Przemysława w Kępnie, ulice: Powstańców Wlkp., Nowowiejskiego, Turowskiego, Młynarza, Schmidta, Chopina, Moniuszki, Szymanowskiego, Paderewskiego - 1 802 196,38 zł
5. Renowacja tranzytowych kanałów sanitarnych – Kanał „Zachodni – Bralin” (od ul. Powstańców Wlkp.); Kanał Północny (od ul. Radosnej); Kanał „Południowy” (od ul. Wojska Polskiego); Kanał „Zachodni – Osiny”(od ul.1000 – lecia); Kanał zrzutowy wody czystej - 14 969 129,93 zł
6. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Wojska Polskiego, Zielonej, 21-Stycznia, Manifestu Lipcowego w Kępnie 4 239 589,21 zł
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borek Mielęcki i Szklarka Mielęcka - 5 773 786,39 zł
8. Inżynier Projektu, pomoc techniczna, działania Informująco promujące, JRP, inne - 3 618 000,00 zł

Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2020 i zakłada podłączenie ok 1456 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej. Jego realizacja projektu pozwoli na:
- budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 26 km
- modernizację kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4 km,
- remont kanalizacji sanitarnej o długości ok. 7 km.

Kontrakt – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mikorzyn i Domanin.
Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków, oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (studnie i studzienki kanalizacyjne, studnie rozprężne, studnie odwodnieniowe, trójniki itd.; materiały PVC i PE).
W ramach zadania planowane jest wykonanie 13 przepompowni ścieków.

Kontrakt – Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej i budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej – oś. Przemysława w Kępnie
Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji ogólnospławnej i budowa rozdzielczej kanalizacji wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (studnie i studzienki kanalizacyjne, studnie rozprężne, studnie odwodnieniowe, trójniki itd.;) w oś. Przemysława obejmującym ulice: Powstańców Wlkp., Nowowiejskiego, Turowskiego, Młynarza, Schmidta, Chopina, Moniuszki, Szymanowskiego, Paderewskiego.

Kontrakt – Renowacja tranzytowych kanałów sanitarnych

Zadanie obejmuje wykonanie renowacji tranzytowych kanałów sanitarnych oraz komór i studni na kanałach z zastosowaniem technologii rękawa.
Istniejące kanały wykonane są z rur betonowych i żelbetonowych. Przejścia pod drogami zrealizowane z rur stalowych. Stan techniczny istniejących kanałów wykazuje korozję siarczanową. W związku z powyższym w ramach renowacji wybrano zastosować metodę rękawa ciasno pasowanego bądź w miejscach w których to konieczne zastosowanie metody relingu.
Zakres zadania obejmuje:
- Kanał „Zachodni – Bralin” – od ul. Powstańców Wlkp. – 2 730mb.
- Kanał „Północny” – od ul. Radosnej – 1 187,50mb.
- Kanał „Południowy” – od ul. Wojska Polskiego – 1 663 mb
- Kanał „Zachodni – Osiny” – od ul. 1000-lecia – 873,5 mb.
- Kanał zrzutowy wody czystej – 925,5 mb.
- RAZEM 7 379,50 mb

W ramach prac renowacyjnych wyremontowane zostaną również elementy infrastruktury towarzyszącej, w tym: studnie połączeniowe i rewizyjne, komory, przykanaliki do granic posesji, budowla wylotowa, itd.).

Kontrakt – Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Wojska Polskiego, Zielonej, 21-Stycznia, Manifestu Lipcowego w Kępnie.
Zadanie obejmuje przebudowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacja deszczowej.
Konieczność realizacji przebudowy podyktowana jest starością kanału – fatalny stan materiałowy infrastruktury, kanały są skorodowane, kanały sanitarne i deszczowe grożą zawaleniem. Ponadto, przebudowa podyktowana jest koniecznością uporządkowania podłączeń sanitarnych i deszczowych ze względu na pojawiające się zalewanie posesji wodami deszczowymi.

Kontrakt – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borek Mielęcki i Szklarka Mielęcka

W ramach zadania przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Borek Mielęcki i Szklarka Mielęcka.

Pompownie ścieków

Projektuje się 5 przepompowni ścieków wzajemnie współpracujących na terenie miejscowości Borek Mielęcki i Szklarka Mielęcka. Przepompownie przejmują ścieki z układu grawitacyjnego z podaniem poprzez kolektor tłoczny do istniejącego systemu kanalizacyjnego gm. Kępno.

Kontrakt – Opracowanie systemu informacji geograficznej GIS wraz z montażem systemu zdalnego powiadamiania na SUW

W ramach zadania wykonany zostanie kompletny system monitoringu i sterowania przepompownią ścieków. W ramach monitoringu informacje będą przesyłane do centralnej dyspozytorni znajdującej się w Baranowie za pomocą transmisji GSM. Każda przepompownia zostanie wyposażona w telemetrię, hydrostatyczną sondę poziomu oraz analizator sieci
Ponadto planuje się wykonanie kompletnego system monitoringu punktów na sieci wodociągowej. Jednocześnie dyspozytornie przy ul. Słonecznej w Kępnie i w Baranowie wyposażone zostaną w niezbędny sprzęt, który pozwoli na zarządzanie obiektami produkcji wody i kontrolę sieci wodociągowej, oraz na zarządzanie obiektami kanalizacji i kontrolę pracy oczyszczalni ścieków jak również dostęp do zasobów systemu GIS

Kontrakt – Budowa układu grzewczego opartego na pompach ciepła na oczyszczalni ścieków.

Przedmiotem zadania jest budowa układu grzewczego opartego na pompach ciepła wykorzystujących ciepło odpadowe zawarte w wodzie zrzucanej z oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z wykonaniem koniecznego przygotowania pomieszczenia kotłowni w celu zmiany dotychczasowego systemu C.O. i umożliwienia montażu instalacji pomp ciepła.
Zaprojektowany układ grzewczy pracujący w układzie MASTER- SLAVE stanowił będzie układ grzewczy z którego zasilić można trzy niezależne układy grzewcze oraz układ ciepłej wody użytkowej o zasobniku 500l.
Istniejący system kotła opalanego węglem kamiennym w sortymencie MI zostanie zdemontowany, a w zamian zostanie wykonany układ pomp ciepła.

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
DSC_0219
Sołtysi grali w tenisa

W niedzielę 4 lutego 2018 r. w hali sportowej w Łęce Opatowskiej rozegrano VII edycję Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Sołtysów...

Zamknij