Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Kępno: Co z tym absolutorium?

Dziś do naszej redakcji  burmistrz Aniela Kempa przesłała pismo, w którym krytykuje postawę przewodniczącego Krzysztofa Dąbrowskiego, który rzekomo miał wprowadzić w błąd mieszkańców (również za pośrednictwem mediów – w tym naszego) odnośnie sprawy absolutorium. Krytycznie odnosi się również do środków masowego przekazu.

Oto informacja, jaką przesłała do nas Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Aniela Kempa:

Informacja burmistrza o absolutoriumZrobimy teraz coś, czego mieliśmy zamiar nie robić na łamach lokalnego czasopisma – opublikujemy nasz obszerny komentarz, który z racji skomplikowanego tematu będzie dość „ciężki w odbiorze” i pewnie tylko samorządowcy, prawnicy i baczni obserwatorzy polityki lokalnej doczytają go do końca. Drodzy Czytelnicy! Jeśli szukacie tematu lekkiego i łatwego omińcie ten artykuł!

Nie do końca zgadzamy się z treścią tego pisma. Przypuszczamy, że burmistrz Aniela Kempa miała zamiar napisać coś innego. Ale może po kolei…

Czy jest coś do sprostowania?

Przewodniczący Krzysztof Dąbrowski po głosowaniu poinformował wszystkich obecnych, że rada nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium.  Zdecydowanie miał rację i naszym zdaniem nie ma w tej kwestii czego prostować.

Prawdopodobnie burmistrz pisząc informację chciała odnieść się do stwierdzeń wypowiadanych później przez samorządowców i publikowanych w prasie, że miała „nieudzielone absolutorium”.  Nad takim stwierdzeniem rzeczywiście można dyskutować i zastanawiać się czy Aniela Kempa tylko „nie otrzymała absolutorium”, czy też „miała nieudzielone absolutorium”. Oceny są podzielone i niejednoznaczne.

Jaka to różnica? Brzmi podobnie…

Stwierdzenie, że burmistrz ma „nieudzielone absolutorium” jest przejawem negatywnej oceny wykonania budżetu przez radę. Stwierdzenie, że burmistrz „nie otrzymała absolutorium” oznacza brak oceny pozytywnej wykonania budżetu wydanej przez radę ale nie jest jednoznaczne z oceną negatywną (jest to swoisty pass).

Jak właściwie było w tym przypadku?

Pod głosowanie poddano projekt uchwały w sprawie „udzielenia absolutorium”, zgodny z wnioskiem komisji rewizyjnej.  Głosowanie przebiegło następująco: 1 głos „za”, 6 głosów „przeciw” i 10 „wstrzymujących się”. W takim wypadku uchwała nie została podjęta, ale czy jest to równoznaczne z „nieudzieleniem absolutorium” czy tylko „brakiem udzielenia absolutorium”? Zdania są podzielone…

Jeszcze cztery lata temu opinia byłaby jasna: „brak udzielenia absolutorium”, czyli sytuacja nie rozstrzygnięta.

Na szkoleniu dla radnych w 2013 roku, organizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu przytoczono jednak inną ocenę. Uczestnicy tego szkolenia pamiętają, że wskazano, iż wg orzecznictwa WSA w Poznaniu nie powinno być sytuacji nierozstrzygniętej, ale nieprzyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium bezwzględną większością głosów należy rozumieć jako nieudzielenie absolutorium. Oto fragment wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2011 r. sygn. I SA/Po 921/10, który omawiano na szkoleniu w RIO:

Poddana pod głosowanie uchwała powinna mieć treści pozytywną, tj. brzmienie: „w sprawie udzielenia absolutorium”. Tylko bowiem oddanie pod głosowanie takiej uchwały zawsze doprowadzi do definitywnego rozstrzygnięcia kwestii absolutorium. Oddanie bezwzględnej większości głosów „za” uchwałą „w sprawie udzielenia absolutorium” prowadzi do jego udzielenia. Nieuzyskanie tej większości należy rozumieć jako nieudzielenie absolutorium.

Co na to RIO?

Prezes RIO w Poznaniu Grażyna Wróblewska w odpowiedzi na zapytanie kępińskiego urzędu odpisała, iż w tej sytuacji rada nie rozstrzygnęła w sprawie absolutorium. Nie zgadza się ona również z oceną sądu w przytoczonym wyżej orzeczeniu. W rozmowie z autorem artykułu wskazała jednak, że bezpośrednim powodem nie rozstrzygnięcia sprawy absolutorium w Kępnie było niedostarczenie do RIO uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.

Z wypowiedzi prezes Grażyny Wróblewskiej wynikało, że stwierdzając fakt nieudzielenia absolutorium przewodniczący Krzysztof Dąbrowski powinien dostarczyć uchwałę o treści wskazującej na nieudzielenie absolutorium. Wtedy skład orzekający przeanalizowałby indywidualną sprawę, czy na podstawie konkretnego układu głosów uchwała jest ważna, czy nie. Wtedy też istniałaby możliwość zaskarżenia uchwały czy ewentualnego rozstrzygnięcia unieważniającego uchwałę.

Przewodniczący RMiG Kępno Krzysztof Dąbrowski w rozmowie z autorem artykułu stwierdził, że poprzestał na działaniu jakie wykonał po zasięgnięciu opinii radcy prawnego zatrudnionego w urzędzie. Oznajmił również, że jego zdaniem burmistrz ma „nieudzielone absolutorium” i z tego co wie inni radni głosowali wiedząc, iż konsekwencją takiego wyniku będzie właśnie „nieudzielenie absolutorium”.

Przewodniczący RMiG Kępno Krzysztof Dąbrowski

Przewodniczący RMiG Kępno Krzysztof Dąbrowski

Jak widać opinie są różne. Zarówno wypowiedź prezesa RIO jak i orzeczenie WSA nie jest wiążącą wykładnią prawa choć można się do nich odnosić. Jasnym drogowskazem mógłby być precyzyjny zapis w ustawie lub przynajmniej wyrok NSA, których niestety nie ma.  Według oceny redakcji nie było błędu w zastosowaniu nazewnictwa opartego na ocenie WSA w Poznaniu. Po odrzuceniu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium nikt nie musiał wiedzieć, czy uchwała o treści związanej z „nieudzieleniem absolutorium” zostanie przekazana do RIO w wymaganym terminie czy też nie, a także czy zostanie uchylona czy nie. Absurdem natomiast jest czekanie z publikacją relacji z sesji do wyczerpania wszystkich terminów i uprawomocnienia się rozstrzygnięć.

Tak czy inaczej…

Tak czy inaczej, stosując jedną czy drugą wykładnię prawa nie można stwierdzić, że przewodniczący Krzysztof Dąbrowski mówiąc o „nie podjęciu uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium” wprowadził kogokolwiek w błąd. Spory można prowadzić w temacie czy burmistrz „nie otrzymała absolutorium”, czy „ma nieudzielone absolutorium”. Można się również zastanawiać, czy przewodniczący po danym wyniku głosowania powinien dostarczyć do RIO uchwałę o nieudzieleniu absolutorium czy wystarczyła informacja o nie podjęciu uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium.  Można się również zastanawiać czy nie mamy poważniejszych problemów niż roztrząsanie tego sporu…

Co jeszcze było w odpowiedzi z RIO?

UMiG w Kępnie w piśmie do RIO  zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie prawidłowości obrad RMiG w Kępnie nad projektem absolutoryjnej uchwały. W odpowiedzi otrzymał informację, że „nieprawidłowości nie stwierdzono”. Tej wiadomości zabrakło jednak w przesłanej nam informacji burmistrza.

 

Aniela Kempa - Burmistrz MiG Kępno

Aniela Kempa Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

 

 

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Policja Kepno
Wypadek w Kępnie

23-letni motocyklista wraz z pasażerem wpadli na pobocze drogi. Do zdarzenia doszło 6 sierpnia na ul. Grabowskiej w Kępnie. Funkcjonariusze, którzy...

Zamknij