Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Budżet powiatu kępińskiego na rok 2015

Budżet na rok 2015 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2025 zostały przyjęte przez radnych powiatu kępińskiego jednogłośnie.

Dochody
Łączna kwota dochodów budżetu wynosi 42.835.500 zł, w tym dochody bieżące 42.284.500 zł, natomiast dochody majątkowe 551.000 zł.
Główne źródła dochodów powiatu to: subwencje 19,5 mln zł (46%), podatki 10,9 mln zł (25%), dotacje celowe 5,4 mln zł (14%), dochody własne 5 mln zł (12%)

Wydatki
Łączna kwota wydatków budżetu wynosi 42.862.408 zł, w tym wydatki bieżące 39.281.408 zł, natomiast wydatki majątkowe 3.581.000 zł.
Główne wydatki budżetu to: oświata 17,7 mln zł (41%), opieka i pomoc społeczna 7,1 mln zł (17%), administracja 6,1 mln zł (14%), wydatki drogowe 4,9 mln zł (11%), bezpieczeństwo publiczne 3,6 mln zł (8%)
Wydatki inwestycyjne wynoszą 3.581.000 zł, główną inwestycją w 2015 roku będzie Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy (NPPDL).

Wydatki budżetowe powiatu kępińskiego - 2015

Przychody i rozchody
Planowane przychody wynoszą 1.600.000 zł (kredyty bankowe), natomiast rozchody (spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) wynoszą 1.573.092 zł.

Dokładniejsza prezentacja budżetu i WPF-u na filmie oraz w prezentacji: Budżet 2015 – prezentacja

Rada Powiatu Kępińskiego - sesja Rada Powiatu Kępińskiego - sesja Rada Powiatu Kępińskiego - sesja

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Maria Warzecha - Czarnecka z mamą
Wspomnienia z czasów wojny

Kolejną osobą, która podzieliła się z nami swoimi wojennymi przeżyciami jest Maria Warzecha – Czarnecka. Pani Maria urodziła się w...

Zamknij