Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Baranów: Wybudują nową szkołę?

Na ostatniej sesji w Baranowie w dniu 20 marca na ręce przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Stodolskiego wpłynęło pismo wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie Justyny Rabiegi.

W liście tym przedstawiono sytuację szkoły a mianowicie złe warunki lokalowe jakie tam od dłuższego czasu panują. Dzieci, których liczba z roku na rok wzrasta muszą uczyć się w małych salach lekcyjnych. Także warunki w jakich odbywają się lekcje wychowania fizycznego budzą wiele zastrzeżeń. Uczniowie bowiem pozbawieni są szatni a sama sala gimnastyczna wymaga gruntownego remontu. Lokalizacja szkoły przy ruchliwej ulicy również powoduje, iż uczniowie szkoły oraz dzieci przedszkolne nie mogą czuć się w tym miejscu bezpiecznie. Swój apel do radnych skierowała również obecna na sesji dyrektor szkoły Teresa Mazurkiewicz, która nie kryła swojego niezadowolenia zaistniałą sprawą.

Sesja Rady Gminy Baranów

Mijają miesiące, lata, a sytuacja o której jeszcze poprzedniej Radzie opowiadałam w żaden sposób się nie zmieniła. Mało tego, nic nie wskazuje na to żeby w najbliższych miesiącach czy latach coś się rozwiązało. Ubolewam nad tym, że prawie pół roku jesteście Państwo radnymi i mimo zapewnień jakie na początku kadencji były złożone nie doszło do spotkania, w którym my dyrektorzy moglibyśmy Państwu pokazać jakie warunki panują w naszej szkole. Dyrektor poprosiła również o to, aby nie przedłużać sprawy w czasie, gdyż z każdym rokiem liczba uczniów w baranowskiej szkole będzie wzrastać.

Wójt Bogumiła Lewandowska – Siwek w odpowiedzi na apel dyrektorów poinformowała o planach budowy nowej szkoły wraz z salą gimnastyczną, która mieścić się będzie na terenie Orlika. Otrzymane pieniądze z dotacji wójt Baranowa chce przeznaczyć na stworzenie w nowej szkole ok 9 sal lekcyjnych, świetlicy oraz biblioteki. Już w tym roku ma powstać projekt szkoły oraz sali gimnastycznej. Będę chciała wnieść pieniądze na projekt na ten rok i na szkołę i na salę gimnastyczną.

Sesja Rady Gminy Baranów

Jak na razie ów plan jest tylko pomysłem Lewandowskiej-Siwek, do którego na przestrzeni ostatnich lat raz się przyznaje innym razem mu zaprzecza. Jak na razie nie figuruje on ani w oficjalnym budżecie ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Taki zapis może zatwierdzić tylko rada. Pewne jest to, że byłaby to z pewnością wielomilionowa inwestycja, na którą jak na razie nie ma dotacji. Pod znakiem zapytania zapewne pozostanie proponowana wcześniej przez wójt likwidacja Gimnazjum w Mroczeniu i sprzedaż pałacu. Nie wiadomo jaki los czekałby małe szkoły podstawowe.

Uchwały

Na piątkowej sesji w Baranowie radni przyjęli jednogłośnie zmiany w budżecie na 2015 rok. Wydatki oraz dochody gminy zwiększyły się o 414 585 zł. Zmiany jakich dokonano to m. in. przekazanie 297 509 zł na budowę ciągu pieszo – rowerowego relacji Mroczeń – Łęka Mroczeńska. Pieniądze na ten cel pochodzą z dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowana jest również przebudowa odcinka ul. Przy Torach w Baranowie prowadzącego na Osiedle Murator. Kwota dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „Schetynówka” na ten cel wyniosła 338 600 zł. Zmniejszono subwencję oświatową o kwotę przekazaną na uczniów szkoły podstawowej wymagających specjalnej organizacji. Takich dzieci w gminie Baranów jest czworo. Kwota jaką przekazano na ten cel to 162 748 zł.

Sesja Rady Gminy Baranów

Podczas sesji ustalono także wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Baranów. W związku z tym zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogi podczas robót kosztować będzie 4 zł za jeden dzień, a zajęcie chodnika 2 zł. Zajęcie 1 m kwadratowego pasa jezdni w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami to koszt 40 zł rocznie.

Radni przyjęli również jednogłośnie Plan Odnowy Miejscowości Joanka.

Uchwała dotycząca przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Donaborów również została przyjęta przez radnych.

Ciąg dalszy sprawy szkoły w Grębaninie.

Pod koniec sesji nie zabrakło również tematu szkoły w Grębaninie. Tym razem sołtys Grębanina Teresa Zawada zwróciła się do wójt Lewandowskiej – Siwek z zapytaniem: Chciałam dowiedzieć się na jakiej zasadzie zastał zabrany Pani Barbarze Wilk, dyrektor szkoły w Grębaninie, dodatek motywacyjny. Chciałam się dowiedzieć jakich nie dopełniła obowiązków, że został jej zabrany ten dodatek”. Wójt Baranowa ma dać odpowiedzieć Teresie Zawadzie w tej sprawie na piśmie. Wtedy okaże się, czy decyzja miała podstawy merytoryczne czy była reakcją na krytykę działań wójta.

Sesja Rady Gminy Baranów

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Sesja Rady Gminy Trzcinica
IV sesja w Trzcinicy

25 marca odbyła się IV Sesja Rady Gminy Trzcinica. Na posiedzeniu obecny był również radny powiatowy Tomasz Gatner. Podziękowania dla...

Zamknij