Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Apel mieszkańców Grębanina

Publikujemy list mieszkańców i rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Grębaninie, w którym wyrażają swój sprzeciw wobec likwidacji placówki.

Grębanin, dn. 03.02.2015 r.

Rada Gminy
w Baranowie

 

Szanowni Państwo, Radni Gminy Baranów,

   my mieszkańcy i rodzice dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Grębaninie wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec zamiaru likwidacji placówki szkolnej, do której uczęszczają nasze dzieci.         Wzywamy Państwa do głosowania przeciw uchwale intencyjnej w tej sprawie.
Nie zgadzamy się z taką polityką edukacyjną, która sprowadza się do matematycznych wzorów, w której górę nad prawidłowym i harmonijnym rozwojem dziecka przejmuje interes biznesowy. Decyzja o likwidacji szkoły nie może opierać się wyłącznie o czynnik ekonomiczny.
Wyrażamy swój stanowczy protest wobec przedstawiania przez Panią Wójt nieścisłych informacji dotyczących liczby dzieci uczęszczających do naszej szkoły, liczby pracujących w niej nauczycieli i wysokości ich wynagrodzeń, kosztów utrzymania szkoły. Wymagają one napiętnowania. Jesteśmy zszokowani, jak osoba pełniąca funkcję Wójta może dopuszczać do obiegu publicznego wiadomości, które są nieprawdziwe, fałszywe a wręcz kłamliwe.
Nasuwa się pytanie, czy taki zabieg nie jest celowy?
Fakty są następujące. Do szkoły w Grębaninie w roku szkolnym 2015/16 będzie uczęszczało 49 uczniów klas I-VI oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Na podstawie kart zgłoszeń dziecka do szkoły do klasy I pójdzie 8 uczniów z roczników 2008-2009. Rekrutacja dzieci do przedszkoli jest w toku.
W szkole zatrudnionych jest 13 nauczycieli z czego 9 nauczycieli w pełnym wymiarze pracy (w tym anglistka, która łączy etat w dwóch szkołach), 1 nauczyciel na pół etatu, a pozostałych 3 nauczycieli ma u nas od 2 do 5 godz. lekcyjnych ( dopełniają etat w naszej szkole). Pracownicy obsługi szkoły nie mają pełnych etatów ( sekretarka, która również przygotowuje herbatę i wydaje obiady pracuje na ¾ etatu, sprzątaczka na ¾ etatu, woźny ½ etatu).
Dzieci na przedmiotach artystycznych i wychowaniu fizycznym uczą się w klasach łączonych, dzięki czemu już zmniejszyły się wynagrodzenia nauczycieli.
Wykształcona i kompetentna kadra zatrudniona na podstawie Karty Nauczyciela jest zaletą, a nie wadą naszej placówki.
Pani Wójt celowo zrezygnowała z planów modernizacji naszej szkoły w 2011 r., a mianowicie z budowy małej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym. Bez konsultacji z rodzicami i mieszkańcami Grębanina przeprowadziła natomiast remont ogrzewania, instalując wyjątkowo kosztowne ogrzewanie gazowe, które znacząco podniosło koszty utrzymania placówki szkolnej.
Nie zgadzamy się również na przekształcenie naszej szkoły w stowarzyszenie. Pani Wójt aktualnie nie jest w stanie przekazać odpowiedniej ilość środków finansowych, by utrzymać naszą szkołę, więc jesteśmy pewni, że powstałe stowarzyszanie, zależne od dobrej woli Pan Wójt i innych ofiarodawców, nie podoła temu zadaniu. W zapewnieniu realizacji konstytucyjnego prawa do nauki, stowarzyszenia nie mogą zastąpić publicznych placówek oświatowych, niezależnie od związanych z tym kosztów. Podstawą systemu oświaty w Polsce jest gwarancja odpowiednio gęstej sieci placówek publicznych.
Kwestie budżetowe są dla nas niezrozumiałe. Gminę stać na budowę ekskluzywnych hal sportowych, na ulgę podatkową dla sektora biznesowego, na podwyżkę wynagrodzenia dla pani Wójt, a brakuje środków na modernizację i utrzymanie publicznej placówki szkolnej w Grębaninie? Alternatywa tworzenia stowarzyszenia w naszym przekonaniu jest niemożliwa. Rada Rodziców i Grono Pedagogiczne przy Szkole Podstawowej w Grębaninie stracili całkowite zaufanie do Pani Wójt Bogumiły Lewandowskiej Siwek, która w tak ważnym temacie nie podejmuje dialogu, unika konfrontacji z rodzicami, a wszelkie informacje dotyczące planów przyszłościowych naszej placówki przekazuje za pośrednictwem mediów. W naszym przekonaniu jest to osoba niekompetentna, nieczuła na los naszych dzieci, a jej działania prowadzą do degradacji Szkoły Podstawowej w Grębaninie.

W imieniu Rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Grębaninie

Przewodnicząca Rady Rodziców
Teresa Zawada

Reklama:

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
"Forum Społeczno Gospodarcze" w Kępnie - logo
Zebranie Forum Społeczno – Gospodarczego

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Powiatowego Forum Społeczno - Gospodarczego. Z upoważnienia Zarządu Powiatowego Forum Społeczno-Gospodarczego w Kępnie zapraszam na Walne...

Zamknij