Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

80-lecie OSP Siemianice

W sobotnie popołudnie 12 września w Siemianicach odbyła się wyjątkowa uroczystość.

Strażacy ochotnicy z miejscowego OSP obchodzili 80 – lecie powstania Jednostki, nadanie jej Sztandaru oraz poświecenie wozu bojowego. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w intencji strażaków w Kościele parafialnym pod wezwaniem św. Idziego w Siemianicach celebrowaną przez ks. Proboszcza Marka Olszewskiego. W czasie mszy św. został uroczyście poświecony sztandar, a po zakończonym nabożeństwie samochód pożarniczy.

80-lecie-osp-siemianice (13) 80-lecie-osp-siemianice (16) 80-lecie-osp-siemianice (19)

Następnie poczty sztandarowe, zgromadzeni druhowie oraz zaproszeni goście defiladowym krokiem ruszyli na płytę boiska sportowego gdzie odbyły się dalsze uroczystości według ceremoniału strażackiego. Dowódcą obchodów był dh Piotr Sąsiadek, natomiast prowadzącym dh Mariusz Migoń. Po odebraniu meldunku od osoby odpowiedzialnej za formacje pododdziałów dowódca uroczystości złożył meldunek Członkowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Michałowi Błażejewskiemu. Po złożeniu meldunku nastąpiło podniesienie na maszt flagi państwowej oraz odśpiewanie hymnu państwowego.
Poczet flagowy stanowili: dh Kazimierz Nawrot, dh Marcin Sarnowski, dh Krzysztof Magnucki.

80-lecie-osp-siemianice (18) 80-lecie-osp-siemianice (24) 80-lecie-osp-siemianice (25)
W dalszej części nastąpił punkt kulminacyjny uroczystości czyli nadanie sztandaru. W tym miejscu przedstawiciele Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru przekazali Sztandar i nastąpiło symboliczne wbijanie gwoździ do drzewca sztandaru zgodnie z ceremoniałem strażackim przez fundatorów, dzięki którym został zakupiony sztandar. Fundatorzy mogli również wpisać się do księgi pamiątkowej. Następnie Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Michał Błażejewski odczytał Akt Nadania Sztandaru po czym przekazał Sztandar na ręce Rafała Giela Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianicach, w jego rękach nie został jednak długo. Zgodnie z ceremoniałem Sztandar trafił na ręce Pocztu Sztandarowego, który dokonał jego uroczystej prezentacji. Poczet stanowili druhowie: Marian Hadryś, Mariusz Łaś, Krystian Moska.

80-lecie-osp-siemianice (21) 80-lecie-osp-siemianice (1)
Kolejnym punktem była ceremonia wręczenia odznaczeń i medali. Za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu nadało strażakom medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał Ochotnicza Straż Pożarna w Siemianicach.
Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał dh Józef Nawrot.
Brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
- dh Mieczysław Skotnik
- dh Piotr Sąsiadek.

80-lecie-osp-siemianice (5) 80-lecie-osp-siemianice (6) 80-lecie-osp-siemianice (22)
Następnie głos zabrał Prezes Jednostki OSP Rafał Giel, który przestawił zarys historii i działalności miejscowego OSP. Słowa uznania dla strażaków padały w okolicznościowych przemówieniach zaproszonych gości: za ich aktywną postawę, zaangażowanie i bezinteresowną pomoc w różnych sferach życia społecznego, za gotowość niesienia pomocy w klęskach żywiołowych i wypadkach. Na ręce Prezesa OSP Rafała Giela gratulacje, życzenia i podziękowania złożyli:
- Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Michał Błażejewski
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Eugeniusz Grzesiak
- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łęce Opatowskiej Jerzy Flaczek
- W imieniu Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Kępnie st. kpt. Zbigniew Domal
- Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis oraz Przewodniczący Rady Gminy Michał Jerczyński
- Prezes Towarzystwa Kranców Ziemi Ojczystej Genius Loci Krystyna Maciaszczyk
- Starosta Kępiński Witold Jankowski
- Sołtys Wsi Siemianice Elżbieta Skotnik.

80-lecie-osp-siemianice (3) 80-lecie-osp-siemianice (11)
W dalszej części uroczystości Prezes OSP Rafał Giel wręczył podziękowania za wsparcie finansowe Komitetu Sztandarowego w Siemianicach w działaniu na rzecz pozyskania sztandaru dla OSP Siemianice dla:
- Teodory i Józefa Nawrotów
- Zofii i Mieczysława Skotników
- Urzędu Gminy Łęka Opatowska
- Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach.
Kolejne podziękowania zostały wręczone za pracę i zaangażowanie w rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianicach oraz za działalność na rzecz mieszkańców wsi Siemianice dla następujących osób:
- Andrzeja Domagały
- Jana Błaszczyka
- Wójta Gminy Łęka Opatowska Adama Kopis
- KGW Siemianice
- Starosty Kępińskiego Witolda Jankowskiego
- Czesława Kokota
- Rady Sołeckiej Siemianice
- LZS Siemianice
- Jerzego Macioszczyka
- Józefa Olszoka
- Antoniego Sarnowskigo
- Władysława Skotnika
- ks. Mareka Olszewskigo Proboszcza Parafii Św. Idziego w Siemianicach
- Leonarda Olszoka
- Towarzystwa Kranców Ziemi Ojczystej Genius Loci
- Ireny Warzycha
- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siemianicach Izabeli Krzywańskiej
- Jacka Markiewicza
- Witolda Tyry.
Po wręczonych podziękowaniach Wójt Gminy Adam Kopis w sposób symboliczny przekazał kluczyki do samochodu pożarniczego druhowi Januszowi Popłonyk.
Oficjalną część obchodów zakończyła defilada pododdziałów oraz strażacki poczęstunek w Domu Katolickim w Siemianicach.

80-lecie-osp-siemianice (4) 80-lecie-osp-siemianice (2) 80-lecie-osp-siemianice (9) 80-lecie-osp-siemianice (10) 80-lecie-osp-siemianice (7) 80-lecie-osp-siemianice (12) 80-lecie-osp-siemianice (20)

Opracowano na podstawie materiałów UG Łęka Opatowska.

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
policja2
Bezpiecznie na drodze

14 września br. funkcjonariusze KPP w Kępnie pojawili się w Szkole Podstawowej nr 3. Zaprosiły ich dzieci klas IIA i...

Zamknij